Tag Archives: Management

ကိုယ္႕စိတ္ကို တူးဆြျခင္း

mm thinker

ျခားသူတို႔ မေလွ်ာက္ေသးေသာလမ္း (Road Less Traveled) ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီးေနာက္ အရင္းခံစိတ္ဆႏၵ (Voice) ကိုရွာေဖြရန္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ (၁) မိမိ၏ Voice ကို တူးဆြျခင္း (Discover your voice) ႏွင့္ (၂) မိမိ၏ Voice ကို ေဖာ္ထုတ္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း (Express your voice) တို႔ ျဖစ္သည္။ 

မိမိ၏ေမြးရာပါ အစြမ္းအစဟု ေခၚႏိုင္သည့္ သဘာ၀အမွန္ကိုနား လည္ေအာင္ႀကဳိးစားျခင္း၊ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏဟူေသာ လူ႔သဘာ၀ ေလးရပ္စလံုး၏ အားကိုအသံုးျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးေစျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Voice ကို တူးဆြႏိုင္သည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေျဖာင့္ေအာင္ထားျခင္း စေသာ အရည္အေသြးတို႔ကို အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ Voice ကို ေဖာ္ထုတ္ျဖစ္ထြန္း ေစႏိုင္သည္။

 

c_0743517997.jpg

  Continue reading

1 Comment

Filed under Management

How Do You Think on Your Work??

 

စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ကို ေရးထားတာ အပိုင္း ၉ အထိျပီးပါျပီ။ ကိုးပိုင္းစလံုးကို Article ဆိုတဲ့ေနရာမွာ PDF ဖိုင္နဲ႔ တင္ထားပါတယ္။ ဒီဘေလာ့ဂ္အသစ္ကေန က်န္တဲ့အပိုင္းေတြ ဆက္တင္သြားပါမယ္။

 

အပုိင္း (၁၀)

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

ေန႔ခတ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႀကီးစိုးေနေသာ အရာ၀တၳဳပံုစံထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါရာဒိုင္းႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈ ေဖာ္ထုတ္မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈကို ရွာၾကည့္ႏိုင္သည္။ အေျဖက ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လူမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုပ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမ်ား

စိတ္ေရာကိုယ္ပါႏွစ္၍ ရသမွ် အခြင့္အေရးကိုဖမ္းဆုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လိုစိတ္ရွိမရွိေပၚမူတည္၍ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူမည္ ဆိုသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိလ်က္ဘဲျဖစ္ေစ လူေတြကဆံုးျဖတ္ေနရသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါဆိုသည္မွာ ကာယ၊ စိတၱ၊ ဟဒယ၊ ၀ိဥာဏဟူေသာ လူ႔သဘာ၀ ေလးရပ္စလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္ေသာ္ မနာခံလိုျခင္းမွသည္ ဖန္တီးစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈ ႏိုးၾကြလာျခင္းအထိ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႕ရသည္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Management

The 8th Habit-9

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ – ၉

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

 


ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

 

ေရာဂါပိုးမႊားသီအိုရီကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာအခါ ဘာေတြျဖစ္ကုန္သနည္းဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ဟန္ေဂရီမွ ဆင္မယ္လ္၀စ္၊ ျပင္သစ္မွ ပါစခ်ာႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သိပံပညာရွင္ မ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရာဂါပိုးတို႕ေၾကာင့္ဟူေသာအခ်က္ကို သိရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးမ်က္ႏွာျမင္ရာတြင္ ၀မ္းဆြဲသည္ အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္ပံု၊ စစ္ပြဲတြင္ စစ္သားမ်ား က်ည္ဆန္ထက္ ဒဏ္ရာမွ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားရပံုတို႔ကို ရွင္းခ်က္ (Explain) ထုတ္လာႏုိင္သည္။ ေရာဂါပိုးမႊား သီအိုရီသည္ သုေတသနနယ္ပယ္သစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ယေန႔ေခတ္အထိ ကာကြယ္ကုသေရးဆိုင္ရာအတြက္ လမ္းညႊန္ (Guide) ျဖစ္ခဲ့သည္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Management, Philosophy

The 8th Habit-8

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ – ၈

(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစုသည္ အလုပ္သစ္တစ္ခုကုိ စလုပ္ေသာအခါ တက္ကြထက္သန္မႈအျပည့္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိတက္ကြမႈ မီးေတာက္ကေလးမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕တြင္ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ လာ၍ အခ်ဳိ႕တြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၿငိမ္းသြားတတ္သည္။ မက္စ္ဆုိေသာ လူငယ္ကေလး၏ ျဖတ္သန္းမႈကုိ နမူနာၾကည့္ႏုိင္သည္။

နမူနာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္

မက္စ္သည္ အလုပ္၀င္ခါစ တက္ကြမႈ၊ ထက္သန္မႈအျပည့္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားကုိ စတင္ရွာေဖြဆက္ဆံရခ်ိန္၌ အထက္ လူႀကီး မစၥတာဟာ႐ုိးသည္ မက္စ္၏ အခန္းက႑ကုိ ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ မက္စ္သည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈမ်ားၾကား၌ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားသြားသည္။ ရွက္ရြံ႕လာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အလားအလာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ေမွးမွိန္သြားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎င္း၏ Voice ေပ်ာက္သြားသည္။ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးရန္ ေနာက္တြန္႔ သြားၿပီး ဟာ႐ုိးကုိ မွီခုိလာရရာမွ မက္စ္သည္ ေနာက္လုိက္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိမွလုပ္တတ္သူ ျဖစ္လာသည္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Management, Philosophy

The 8th Habit

အ႒မေျမာက္အေလ့အထ – ၁


(စြမ္းရည္ျမင့္မားျခင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔)

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္စြာ

နာက်င္ခံခက္မႈ (The Pain)

ငါေတာ့ အက်ပ္ရုိက္ေနၿပီကြာ၊ လႈပ္ေလျမဳပ္ေလပဲ

ကြၽန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူကမွ အေလးမထား၊ အေရးတယူ မရွိၾက ဘူး၊ အလုပ္ရွင္ကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ အစြမ္းအစကုိ တစ္စက္မွ မသိဘူး…

အဆင္မေျပလုိက္တာ၊ စိတ္ ဓာတ္က်ေနၿပီ…

ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား၊ လုပ္ မျပႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္…

ခံစားခ်က္မဲ့ေနတယ္… ဘ၀က အဓိပာယ္မရွိဘူး… ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီ…

အထီးက်န္ဆန္လုိက္တာ…

အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြမ်ားလုိ႔ … မြန္းက်ပ္ေနတာပဲ…

အိမ္က မိန္းမကလည္း နား လည္မႈမေပး… ကေလးေတြကလည္း ကုိယ့္စကားနားမေထာင္… အိမ္မွာေန ရတာထက္… အလုပ္မွာ ေနရတာက စိတ္ခ်မ္းသာေသးတယ္…

စသည္တုိ႔မွာ အလုပ္တြင္၊ အိမ္တြင္၊ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၾကားရတတ္ေသာအသံမ်ား ျဖစ္ သည္။ နာက်င္ခံခက္မႈသည္ ကုိယ့္ ဘာသာ တစ္ကုိယ္ေရ (Personal) ခံစားေနရေသာ ကိစျဖစ္တတ္ၿပီး ရင္ထဲသုိ႔ နက္နက္ရွုိႈိင္းရွုိင္း တုိး၀င္ေန တတ္သည္။ ­ထိုကဲ့သုိ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ဖူးၾကေပမည္။ လူျဖစ္ရျခင္း (On Becoming a Person) အမည္ရွိ စာအုပ္ တြင္ ကားလ္ေရာ္ဂ်ာစ္ ေရးခဲ့သလုိပင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ခံစားခ်က္အမ်ားစု သည္ သူသူငါငါ ခံစားေနၾကရသည့္ အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိရေပ မည္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Management, Philosophy