Tag Archives: Chin

Chin State and its People

ေသြးခ်င္းတို႔ေျမ ခ်င္းဌာေနသို႔

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)၊ ဓာတ္ပုံ ေဇယ်ာထြန္း (Starling Travels)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္း မ်ား ထူထပ္လ်က္ ျပည္မႏွင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေတာင္စြယ္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ပါးရဲမ်ားထိုးထားသည့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား၊ ႏြား ေနာက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ အမွတ္လကၡဏာ မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနေပသည္။ ထို႔ အတူ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အသည္းႏွလုံးပုံသ႑ာန္ ရိဒ္ေရကန္ႏွင့္ နတ္မေတာင္တို႔သည္ ခရီးသြား မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေအးျမေသာရာသီဥတုႏွင့္ လွပသာယာေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားကို ကိုယ္ ေတြ႕မ်က္ျမင္သိရွိခံစားႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒပညာဌာနမွ မဟာဝိဇၨာႏွင့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေလ့လာေရး ခရီးသြားအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ခ်င္းေတာင္ ေဒသသို႔ လိုက္ပါခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕အထိ ကားျဖင့္ ခရီးၾကမ္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ကို ခ႐ိုင္သုံးခု၊ ၿမိ္ဳ႕နယ္ကိုးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ဟားခါးခ႐ိုင္တြင္ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္၊ မင္း တပ္ခ႐ိုင္တြင္ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ မတူပီ၊ ပလက္ဝ၊ ဖလမ္းခ႐ိုင္တြင္ ဖလမ္း၊ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ကန္ပက္လက္သို႔

ကန္ပက္လက္သည္ ေဒသအေခၚ ေခၚႏူးစုမ္ ေခၚ ဝိတိုရိယေတာင္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအၾကား ထင္ရွားသည့္ ခရီးသြား ေဒသတစ္ခုျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ၇၅ မိုင္၊ ေဆာၿမိဳ႕မွ ေလးမိုင္ အကြာ၌တည္ရွိသည္။ ကန္ပက္လက္၏တည္ ေနရာ ေျမပုံအၫႊန္းသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္ႏွင့္ ၂၂ ဒီဂရီ ဝ၅ မိနစ္ အၾကားႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃ဝ မိနစ္ႏွင့္ ၉၂ ဒီဂရီ ၂ဝ မိနစ္အၾကားျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၅၆ဝ အျမင့္တြင္ တည္ ရွိသည့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဧရိယာအတြင္း အျမင့္ဆုံးေနရာသည္ ေပ ၁ဝ၂ဝဝ ျမင့္သည့္ ဝိတိုရိယေတာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ နတ္မ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ထူေထာင္ထားသျဖင့္ နတ္မေတာင္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္ၾက သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေလ့ရွိသည္။

Continue reading

Leave a comment

Filed under Anthropology, Chin, Ethnic Minority, Research

ေဆာတြင္ ဥ (ပ္) ပူး ခ်င္းစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာ ထုတ္ေပး

ေဆာ၊ ေမ ၁၂/MOI (ခရိုင္ျပန္/ဆက္)

ခ်င္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ(ဗဟုိ) ရန္ကုန္မွ ေပးပုိ႔သည့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္း စာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထံ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္းစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီက ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ေမ ၁၂ ရက္ နံနက္တြင္ အၿပီးသတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ခန္႔အပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္းစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းက ၾကီးမွဴးလ်က္ ေဆာၿမိဳ႕ရွိ ယင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္(စာၾကည့္တိုက္ခင္ေမာင္)နွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္လိန္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဥ(ပ္) ပူး ခ်င္းစာေပသင္ၾကားျခင္းကို ေဆာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဥ(ပ္) ပူးခ်င္းမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၄၉ ရြာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္၌ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါေက်းရြာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားထံ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ဥ(ပ္)ပူးခ်င္းမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၄၉ ရြာမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၇၃ ဦး အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းအား ဇြန္ ၁ ရက္က စတင္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးဘီဝင္းက ေျပာသည္။

Leave a comment

Filed under Anthropology, Chin, Ethnic Minority, Research