ဗလ (ခ) ဒီနိုင်းခတော့ သွားနှင့်ပြီ

လူက ပိန်ပေမယ့် ကျနော်တို့က ‘ဗလ’ လို့ တမင်ခေါ်တဲ့ စာရေးဆရာ ဒီနိုင်းခတော့ သွားနှင့်ပြီ။

Leave a comment

Filed under Obituary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s