“အေမး အေခၚ အေဝၚ၊ အေျဖအၾကား အသံုးအႏႈန္း”

“အေမး အေခၚ အေဝၚ၊ အေျဖအၾကား အသံုးအႏႈန္း”

ေငြလိမ္လို႔ အမႈဖြင့္ခံရတဲ့ ေယာဂီဝတ္ကို လက္ထိပ္နဲ႔ ႐ံုးထုတ္လာခ်ိန္ “မယ္ေတာ္ႀကီး” လို႔ ေခၚၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္က ေမးသြားတာ ၾကားတယ္ …။ ၾကားလို႔ မေတာ္ …။

ဟိုေခတ္ကလည္း ရာထူးမေခၚဘဲ “အဘ” ေခၚတဲ့သူေတြ ေတြ႔ဖူးတယ္ …။ ဂ်ာနယ္လစ္အေနနဲ႔က အျပင္မွာ ဘယ္လိုေခၚေခၚ … ကင္မရာေရွ႕ … မိုက္ေရွ႕မွာေတာ့ သတိျပဳရင္ ၾကားလို႔ ေတာ္ပါလိမ့္မယ္ …။ ဒါက အေမးကိစၥ အေခၚအေဝၚ။

ကိုယ့္လူ ေဂ်ပိုင္ (Paing Soe Oo) လည္း သတိျပဳဦး …။ MPC ထဲပါေနၿပီ။ ကိုယ့္လူမို႔ ကိုယ္ အားမနာတမ္း ေျပာရတာပဲ …။

တစ္ေန႔က သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေျဖတဲ့အခါ “ငါတို႔” လို႔ သံုးသြားတယ္ …။ ဂ်ာနယ္လစ္ကလည္း ကုဒ္ အတိုင္းထည့္ခ်င္ေတာ့ “ငါတို႔” ဆိုၿပီး ထင္းထင္းႀကီးပါသြားေတာ့ ကိုယ္က ေမာက္မာတာ မဟုတ္ေပမယ့္ စာဖတ္သူကို အဂါရဝ ျဖစ္သြားတယ္ …။

တစ္ႀကိမ္ကလည္း သစ္ေတာဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဆိုတဲ့သူက အင္တာဗ်ဴးႀကီးတစ္ခုလံုး “ငါတို႔” နဲ႔ခ်ည္း ေျဖသြားတယ္ …။ ေမးတဲ့သူကလည္း သူ စာနယ္ဇင္းမွာ လုပ္တုန္းက ဂ်ဴနီယာေလ …။ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚလည္း တက္သြားေရာ သူ႔ဖာသာသူ ရွက္ၿပီး ျပန္ျပင္ခိုင္းတယ္ …။ အဂါရဝ ျဖစ္ေနတာကိုး …။

ဒါက ဝက္ဘ္ဆိုက္မို႔ ျပင္လို႔ရတာ … ပံုႏွိပ္ဆိုရင္ မရေတာ့ဘူး …။ ဒါက အေျဖအၾကား အသံုးအႏႈန္းကိစၥ …။

အဂၤလိပ္လိုကေတာ့ ယူနဲ႔ အိုင္ပဲ … ျမန္မာဘာသာမွာက မရ …။

အိုင္ ျမင္သမွ် … ၾကားသမွ်
သင္ကာ

Leave a comment

Filed under Journalism, Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s