ဖင္နဲ႔ဖာ

ဖင္နဲ႔ဖာ

မဝါဒီဆိုတာ ခုမွ ေပၚတာ မဟုတ္ဘူး။ လင္ကိုႏိုင္တဲ့ စုဖုရားလတ္ လက္ထက္ကတည္းက ဆိုတာ ဖိမနစ္ ဆရာမႀကီးေတြ ေလ့လာ က်မ္းျပဳသင့္တယ္။ (ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ေတြ ေျပာရရင္ ဘုရားလက္ထက္ကေန အခုေခတ္ ဘိကၡဴနီ တစင္ေထာင္ႏိုင္တာအထိ ေလ့လာဖို႔ သင့္ၾကတယ္။)

“မိဖုရား” ေရးထံုးကို “မိဘုရား” လို႔ ေရးရမယ္တဲ့။ ေသာက္ျပႆနာ တက္ေတာ့ ကင္းဝန္မင္းႀကီးဆီ ေရာက္ေရာ။

ဘုရားရွင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘုရား စတာေတြနဲ႔ ကြဲေအာင္ မိဖုရားလို႔ ေရးခဲ့ၾကတာ သူ႔လက္ထက္မွာ ဘကုန္းရမယ္တဲ့။ သွ်င္နဲ႔ ရွင္ေတာင္ ခြဲထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတာ ရွိေသးတယ္။

ကင္းဝန္မင္းႀကီးလည္း “ဘုန္းနဲ႔ ဘုရားက ရွင္းရတာ ၾကာလို႔ ရွိေစေတာ့” တဲ့။ မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။

အဲဒါနဲ႔ “ဖင္နဲ႔ ဖာ” ကလြဲရင္ အကုန္ “ဘကုန္း” နဲ႔ ေရးၾကဆိုၿပီး ျဖစ္သတဲ့။

အေနာက္တိုင္းမွာလည္း God ရွိရင္ Goddess ရွိရမယ္တဲ့။ မပူပါနဲ႔ ဗုဒၶဝါဒမွာလည္း ဂ႐ုဏာႀကီးလြန္းလို႔ ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္ေတာင္ ျဖစ္သြားတာ မဟာယာနမွာ အေစာႀကီးကတည္းက။

တခါတေလလည္း အေနာက္တိုင္းကဟာေတြ အတင္း မိတၱဴကူးမယ့္အစား ကိုယ့္ဆီကဟာေတြမ်ားလည္း ေလ့လာၾကဖို႔ သင့္တာပဲ။

Leave a comment

Filed under Critic, History

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s