၂၀၁၈

၂၀၁၈
-ဇနီးသည္ မအဲ Nandar Bhone Myint ကို သူမ၏ ၾကင္နာမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈမ်ား၊ နားလည္ေပးမႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

-ကိုယ္ႀကိဳက္၍ ဝယ္ေသာ၊ သူ႕အတြက္ ရည္စူး၍ ဝယ္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို (သူ ဖတ္၊ မဖတ္ မသိ) … ကိုယ့္ဖာသာ သိမ္းက်ံဳး ဖတ္ၿပီး ေတြးစရာေတြ ရေနပါသည္။

-ဝီစကီ ဂရန္းအျပာ မေသာက္ဘဲ ဂရန္းေရႊ ေျပာင္းေသာက္ပါသည္။

-ခ်စ္ေသာ အေဒၚ အပါအဝင္ ေနာက္ဆံုး ကိုစံမိုးေဝ အထိ ေလာကႀကီးက ထြက္ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 40+ ျဖစ္ေနေသာ ကိုယ့္အေျခအေနကိုယ္ သံုးသပ္ ေနမိပါသည္။

-ဘယ္ဆရာဝန္ကိုမွ မျပရေသးေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ အေျခအေနသည္ မေကာင္းဟု ယူဆသည္။ တစိတ္တပိုင္းက မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ အေနအထိုင္ မဆင္ျခင္ခဲ့တာလည္း ပါမည္။

-က်ေနာ္ ကင္မရာေရွ႕ ျပန္ဝင္လာေအာင္ တိုက္တြန္း အားေပးေသာ Ahunt Bhone Myat ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ႔တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ စာေတြလည္း ရွာေဖြ ဖတ္ျဖစ္သလို ဘာသာျပန္ေတြလည္း လက္ေတြ႔ၿပီး ေရးျဖစ္ေနသည္။

-ဒီႏွစ္အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အ႐ိုက္ရဆံုး (ေဒါက္တာ မိုးေအးသိမ့္ Moeaye Theint အႀကံေပးထားခ်က္ အရ – ကြန္ပ်ဴတာ အႏွိပ္ရဆံုး) စကားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၊ UNHCR ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျဖစ္သည္။

-ေသခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ေသႏိုင္သည္၊ လုပ္ခ်င္သလိုသာလုပ္သည္ က်ေနာ့္ အေတြးျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည္ မဟုတ္ပါ။

သင္ကာ
၂၀၁၈ လက္က်န္

Leave a comment

Filed under Essay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s