ေလးနႏၱ႐ိုင္း

တန္ခိုးက ျပင္က်ယ္
ပင္လယ္ထိ တႏိႈင္း
လူနာမည္ ငေက်ာက္လံုးရယ္နဲ႔
ေစာက္သံုး နင္မက်တယ္
ေလးနႏၱ႐ိုင္း …။

(ပုဂံမင္း ေယာက္ဖ၊ ေျမာက္နန္းေတာ္ မိဖုရားရဲ႕ေမာင္ ဦးေက်ာက္လံုးက ခ်ီးမြမ္းတာ မႀကိဳက္လို႔တဲ့၊ စာဆိုေတာ္က စပ္ေပးတာ)

Credit to ဆရာဝန္ တင္ေမာင္ၾကည္

Leave a comment

Filed under History, Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s