“မွတ္တိုင္”

ကားကို “စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္” ေဘးနားက အၿမဲစီးတယ္ …။ မွတ္တိုင္ ႏွစ္ခုရွိတယ္ … ေနရိပ္ခို … မိုးခို …။

မွတ္တိုင္က ႏွစ္ခုရွိတယ္ … တစ္ခုမွာ အ႐ူးတစ္ေယာက္က အိပ္ေနတတ္တယ္ … အဲဒီမွတ္တိုင္မွာ ကားေတြရပ္တယ္ … အိပ္ေနတဲ့ အ႐ူးကို အျမင္မေတာ္လို႔ ပုဆိုးနဲ႔ အုပ္ေပးထားတာလည္း တခါတေလ ေတြ႔ရတယ္ …။ ဟိုဘက္မွတ္တိုင္မွာ ေယာင္ေတာင္ေတာင္ ထိုင္ေနသူတခ်ိဳ႕ ရွိတတ္တယ္။

တစ္ရက္က်ေတာ့ မွတ္တိုင္ ႏွစ္ခုလံုး ေပ်ာက္သြားတယ္ …။ ကားစီးဖို႔လာတဲ့ တခ်ိဳ႕လည္း ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ေက်ာ္သြားၾကတယ္ …။ လူတစ္ေယာက္က ခလုတ္တိုက္လို႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မွတ္တိုင္ကို ျဖဳတ္သြားလို႔ ငုတ္တိုက်န္ရစ္တဲ့ မူလီသံငုတ္ေတြ ေတြ႔ရတယ္ …။ မွတ္တိုင္မ်ား ဖယ္လိုက္ၿပီလား ?

ေနာက္ရက္က် မွတ္တိုင္သစ္ သားသားနားနား ဒီဇိုင္းလွလွ ႏွစ္ခု ေပၚလာတယ္ …။ ေရေက်ာ္ပြဲေစ်းမွာ ေဘးက ဝင္ခင္းမယ့္ ေစ်းသယ္ မိသားစုက အပိုင္စီးထားလို႔ အနားကပ္မရ …။

အရင္လိုပဲ မွတ္တိုင္ ႏွစ္ခုဆိုေတာ့ ကားေတြကလည္း ဟိုဘက္မွတ္တိုင္ ရပ္ခ်င္ရပ္တယ္ … ဒီဘက္မွတ္တိုင္မွာ ေနရိပ္ခို ထိုင္ေနသူေတြ ဟိုဘက္ေျပး …။ တခါတေလ ဒီဘက္မွတ္တိုင္မွာ ရပ္ရင္ ဟိုဘက္ကလူေတြ ေျပးလာ …။

တေန႔ကေတာ့ ဟိုဘက္မွတ္တိုင္ကို ျဖဳတ္သိမ္းသြားၾကျပန္ေရာ … မွတ္တိုင္ တစ္ခုပဲ က်န္တယ္ …။

မွတ္တိုင္ကို အစကတည္းက ဘာလို႔ ႏွစ္ခု ထားတာလဲ …။ အသစ္လုပ္ေတာ့ ႏွစ္ခု ထားျပန္တယ္ …။ ခရီးသည္ေတြက ကားက ဘယ္မွာရပ္မွာလဲလို႔ ေစာဒက တက္တာ ၾကားရဖူးတယ္ …။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တခုတည္းေသာ မွတ္တိုင္ ျဖစ္သြားတယ္ …။

မွတ္တိုင္ကို အစကတည္းက ဘာလို႔ တစ္ခုပဲ မထားတာလဲ …။

သင္ကာ
ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၈

Leave a comment

Filed under Essay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s