အမတ္နဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္

တခ်ိဳ႕ အမတ္ေတြကလည္း ၅၀ ဖိုးေတာင္ လႈပ္မရတဲ့ အေျခအေနမွာ စာအုပ္ေတြထဲ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ မရေကာင္းလား ဝင္ဝင္ၿပီး စင္တင္ ကျပေနတာလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ ကိစၥပဲ …။

သီအိုရီ စာအုပ္ႀကီးထဲကဟာေတြလည္း ထထရြတ္ၿပီး အျပင္ကို ေသခ်ာ ၾကည့္ဖူးရဲ႕လား မသိဘူး …။

ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ဟိုဟာ မသိဘူးလား … ဒီဟာ မသိဘူးလားဆိုတာလည္း ပါေသးေတာ့ ခက္တာက ဂ်ာနယ္လစ္ေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္က ခုထိ ဘာမွ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး … သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပတဲ့ မႈခင္းသတင္းေတာင္ သံသယ မ်က္စိနဲ႔ အၿမဲၾကည့္ေနရတယ္ … အမႈက ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ျဖစ္သြားလို႔ …။

ေရးေစခ်င္သပဆို ဒီလိုရွိတယ္ဆိုၿပီး ေခၚလက္တို႔လိုက္ ၿပီးတာပဲ … off the record ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ သံုးတတ္ပါတယ္ … အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္ဆို ေရးေပးပါ့မယ္ စိတ္ခ် … လက္ထဲ စာရြက္ေရာက္မွ သိၿပီး အဲဒါကို ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ မသိရေကာင္းလားေတာ့ မေျပာေၾကးေလ …။

Leave a comment

Filed under Journalism, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s