အိမ္စာ … အိမ္စာ

အစိုးရ ေျပာခြင့္ရသူ ကိုေဇာ္ေဌးနဲ႔ မီဒီယာေတြ ဘရီဖင္ လုပ္ၾကတယ္ … သတင္းသမား ပါးစပ္ ရွိတာဆိုလို႔ သတင္းေထာက္ ထက္ႏိုင္ေဇာ္ပဲ ၾကားရတယ္ … ။

အိမ္စာ … အိမ္စာ …။ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္လဲ … လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရွိရမယ္ …။

ေမးၾကတဲ့ ေမးခြန္းေတြက ရွတ တာ မပါဘူး … ပန္းေတာင္မွ အႏြမ္းနဲ႔ ေပါက္ေနတာ …။ အိမ္စာ မလုပ္ …။

ဟိုတုန္းက ဖိုတိုေရွာ့ေတြကို ေမးလိုေမး …။ အယ္ဒီတာ သင္ေပးတာပဲ ေမးတတ္ၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လ်ပ္တျပက္ မေမးႏိုင္ …။ စဥ္းစားခ်ိန္ တန္ၿပီရဲ႕ သင္ေပးလိုက္တာေတြ ေမးလိုေမး …။

ပက္ပက္စက္စက္ ေျပာရရင္ ကိုေဇာ္ေဌးက အကုန္ျပန္ေခ်သြားတာ ခ်ည္းပဲ … ရွက္စရာေကာင္းတယ္ …။

ပက္ပက္စက္စက္ေျပာရရင္ … ၄၇ မိနစ္ နားေထာင္တာ … ကိုယ့္မီဒီယာေတြ ေခ်ာ္ေတာေငါ့ေနတာပဲ ေတြ႔တယ္ …။ ဖန္ဒင္နဲ႔ ေပးေပးေနတဲ့ သင္တန္းေတြက ဘယ္သူ႔ေတြကို ေပးေနတာလဲေတာင္ ေမးရဦးေတာ့မယ္ …။

ဆဲလို႔ … အန္လို႔ ရၿပီ …။

Leave a comment

Filed under Journalism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s