Chin State and its People

ေသြးခ်င္းတို႔ေျမ ခ်င္းဌာေနသို႔

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)၊ ဓာတ္ပုံ ေဇယ်ာထြန္း (Starling Travels)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္း မ်ား ထူထပ္လ်က္ ျပည္မႏွင့္ ေဝးလံေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က် ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေတာင္စြယ္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ပါးရဲမ်ားထိုးထားသည့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား၊ ႏြား ေနာက္မ်ားသည္ ျပည္နယ္၏ အမွတ္လကၡဏာ မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနေပသည္။ ထို႔ အတူ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အသည္းႏွလုံးပုံသ႑ာန္ ရိဒ္ေရကန္ႏွင့္ နတ္မေတာင္တို႔သည္ ခရီးသြား မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားေသာေနရာမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေအးျမေသာရာသီဥတုႏွင့္ လွပသာယာေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားကို ကိုယ္ ေတြ႕မ်က္ျမင္သိရွိခံစားႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မႏုႆေဗဒပညာဌာနမွ မဟာဝိဇၨာႏွင့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေလ့လာေရး ခရီးသြားအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ခ်င္းေတာင္ ေဒသသို႔ လိုက္ပါခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ပိုင္း တီးတိန္ၿမိဳ႕အထိ ကားျဖင့္ ခရီးၾကမ္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ကို ခ႐ိုင္သုံးခု၊ ၿမိ္ဳ႕နယ္ကိုးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ဟားခါးခ႐ိုင္တြင္ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္၊ မင္း တပ္ခ႐ိုင္တြင္ မင္းတပ္၊ ကန္ပက္လက္၊ မတူပီ၊ ပလက္ဝ၊ ဖလမ္းခ႐ိုင္တြင္ ဖလမ္း၊ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါဝင္သည္။

ကန္ပက္လက္သို႔

ကန္ပက္လက္သည္ ေဒသအေခၚ ေခၚႏူးစုမ္ ေခၚ ဝိတိုရိယေတာင္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားအၾကား ထင္ရွားသည့္ ခရီးသြား ေဒသတစ္ခုျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ၇၅ မိုင္၊ ေဆာၿမိဳ႕မွ ေလးမိုင္ အကြာ၌တည္ရွိသည္။ ကန္ပက္လက္၏တည္ ေနရာ ေျမပုံအၫႊန္းသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ္ႏွင့္ ၂၂ ဒီဂရီ ဝ၅ မိနစ္ အၾကားႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃ဝ မိနစ္ႏွင့္ ၉၂ ဒီဂရီ ၂ဝ မိနစ္အၾကားျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၅၆ဝ အျမင့္တြင္ တည္ ရွိသည့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဧရိယာအတြင္း အျမင့္ဆုံးေနရာသည္ ေပ ၁ဝ၂ဝဝ ျမင့္သည့္ ဝိတိုရိယေတာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ နတ္မ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ထူေထာင္ထားသျဖင့္ နတ္မေတာင္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္ၾက သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနေလ့ရွိသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၏ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ သည္ ၃၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရီတ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္သည္ ၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးရြာရက္ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ရွိကာ မိုးေရခ်ိန္ ၉၆ ဒသမ ၆၅ လက္မအထိ ရြာသြန္း၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ၇ ရက္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္ ၇၈ ဒသမ ဝ၄ လက္မ ရြာသြန္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ကြၽန္း၊ ထင္း႐ွဴး၊ ပိေတာက္၊ အင္ၾကင္း၊ သစ္ရာ စသည့္ သစ္ဝါးမ်ားအပါအဝင္ သစ္ခြႏွင့္ ေဆး ဖက္ဝင္ ဂမုန္းပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတာဝက္၊ ေျပာင္၊ ေတာကြၽဲ၊ ဆတ္၊ သမင္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေခြး စသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ဝိတိုရိယေတာင္ဝန္းက်င္၌ ရွားပါး ငွက္ႏွင့္လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာ က်က္စားေနၾက သည္။ ဝိတိုရိယေတာင္ကို ေခၚႏူးစုမ္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္က ထိန္းသိမ္းကာ ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ေတာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထား သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာ ၉၇၃၃ဝ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ၁ဝ၄၅၇၉ ဧကရွိသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနကာ ၿမိဳ႕နယ္အက်ယ္အဝန္း သည္ ၈၆၃ ဒသမ ၆၂ စတုရန္းမိုင္ ျဖစ္သည္။ ကန္ပက္လက္ကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္က ထူေထာင္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ေရကန္ႀကီးတြင္ ပုလဲကဲ့သို႔ ျဖဴေဖြးေသာအရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရသျဖင့္ ကန္ပုလဲဟု ေခၚဆိုၾကရာမွ ကာလ ေရြ႕ေလ်ာလာခ်ိန္တြင္ ကန္ပက္လက္ဟု အမည္ တြင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကန္ပက္လက္ကို မေကြး တိုင္းမင္းႀကီး႐ံုးက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္း ဝန္႐ံုးကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၁၉ဝ၂ ခုႏွစ္ တြင္ ပခုကၠဴမွ ကန္ပက္လက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ သည္။ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကန္ပက္လက္ကို ေတာင္တန္းနယ္အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းမ်ား ေပါမ်ားကာ သစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ဆစ္ေခ်ာင္း၊ ကတင္း ေခ်ာင္း၊ ေဆာေခ်ာင္း၊ ဖ်ံေခ်ာင္း၊ စလင္းေခ်ာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းတို႔သည္ အေနာက္မွအေရွ႕သို႔ စီးဆင္း ေနၾကကာ ေရစီးသန္၍ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ထူထပ္သျဖင့္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ ျခင္းမရွိေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားက အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾက၍ ျမန္မာ၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးအနည္းငယ္လည္း ေနထိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၆ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၁၂၂ ရြာ)တြင္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၂၃ဝဝ၇ ဦးအနက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ သူ ၁၅၅ဝ၄ ဦး၊ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ၇၂ဝ၂ ဦးႏွင့္အျခားကိုးကြယ္သူ ၃ဝ၁ ဦးရွိရာ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ ကိုးကြယ္သူမရွိေခ်။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၏ အဓိကထြက္ကုန္သည္ ဝဥျဖစ္ၿပီး စပါး၊ ေနၾကာ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းႏွင့္ ႀကံတို႔ကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

မင္းတပ္သို႔

ကန္ပက္လက္မွ ၄၈ မိုင္ ကြာေဝးသည့္ မင္းတပ္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ဝ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ လက္ ထက္တြင္ မင္းတပ္တည္ေနရာသည္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စဥ္ တည္းခိုသည့္ ယာယီစခန္းေနရာ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ မင္းတဲဟု ေခၚဆို ခဲ့ရာမွ မင္းတပ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ၃၃ မိုင္ႏွင့္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ၃၇ မိုင္ရွည္ လ်ားကာ ၁၂၁၉ ဒသမ ၈၆ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္း ကာ ေျမပုံအၫႊန္းအရ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂ဝ ဒီဂရီ ၁၉မိနစ္ႏွင့္ ၂၁ ဒီဂရီ ၄ဝ မိနစ္အၾကားႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ္ႏွင့္ ၉၄ ဒီဂရီ ၁၆ မိနစ္အၾကား၌ တည္ရွိသည္။ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထီးလင္းႏွင့္ ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မတူပီႏွင့္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တို႕ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၈၆ဝ ျမင့္ၿပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ကာ အၿမဲစိမ္း သစ္ေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္နည္းပါးကာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးေနရာသည္ ေပ ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္၍ အနိမ့္ဆုံးေနရာသည္ ေပ ၂ဝဝဝ ျမင့္သည္။ မုန္းေခ်ာင္း၊ ခ်ီေခ်ာင္းႏွင့္ ေယာ ေခ်ာင္း အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စီးဆင္းလ်က္ ရွိသည့္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အေနာက္မွ အေရွ႕သို႕ စီးဆင္းေနၾကသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အျမင့္ ဆုံးအပူခ်ိန္သည္ ၃၄ ဒသမ ၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္သည္ ၁၇ ဒသမ ၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးရြာရက္ ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ရွိကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုးရြာသြန္းရက္ ၉၃ ရက္၊ မိုးေရခ်ိန္ ၆၆ ဒသမ ၄၉ လက္မျဖင့္ အမ်ားဆုံး ရြာသြန္းခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ကြၽန္း၊ ထင္း႐ွဴး၊ အင္ၾကင္း၊ သစ္အယ္ စသည့္ သစ္ဝါးမ်ားအပါအဝင္ သစ္ခြ ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ဂမုန္းပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ေန သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ား၊ က်ားသစ္၊ ေတာ ဝက္၊ ဝက္ဝံ၊ ေျပာင္၊ ဆတ္၊သမင္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေခြး စသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၂၃ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္း ေနသည့္အနက္ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ ၄ဝဝဝ၄ ဒသမ ၅ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ သစ္ေတာ ၂၁၇၉၆ ဧကရွိသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ား ဆုံးေနထိုင္ၾကကာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ေလးခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၆ အုပ္စု (ေက်းရြာ ၂ဝ၂ ရြာ)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ေနထိုင္ သူ ဦးေရ ၄၆၂၄၉ ဦးရွိသည့္အနက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုးကြယ္သူ ၃၁ဝ၆၉ ဦး၊ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူ ၁၄၅၁၃ ဦးႏွင့္ အျခားကိုးကြယ္သူ ၆၆၇ ဦးရွိကာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ မရွိေခ်။

မင္းတပ္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ေဒသေနသူအမ်ား စုသည္ စိုက္ပ်ိဳး၊ေမြးျမဴေရးကို အဓိက ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ ဝဥႏွင့္ လက္ဖက္ကို အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ကာ ဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္းကို လည္း ေဆာင္ ရြက္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၃၇၅ ဧကကို အက်ိဳးျပဳသည့္ ထင္ေခ်ာင္း၊ ေလွာ္ဝႏွင့္ ကြၽန္နန္ဆည္တို႔ကို တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ဝက္၊ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ငုံးကို ေမြးျမဴၾကသည္။

မတူပီသို႔

မတူပီၿမိဳ႕သည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ၇၄ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိကာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး နယ္ပိုင္႐ံုးစိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ မတူပီၿမိဳ႕ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ ကာ ယင္းႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

မတူပီ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ၄၇ မိုင္ႏွင့္ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ၆၈ မိုင္ရွည္လ်ားကာ ၂၃၁၆ ဒသမ ၈၁ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ ေျမပုံအၫႊန္းအရ မတူပီၿမိဳ႕နယ္သည္ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ္ႏွင့္ ၂၂ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ္ အၾကားႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ္ႏွင့္ ၉၄ ဒီဂရီ ၁၅ မိနစ္အၾကား၌ တည္ရွိ ကာ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဂန္႔ေဂါႏွင့္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္တလန္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိ္တ္ ထိစပ္ေနသည္။

မတူပီၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၃၆၅ဝ ေပျမင့္ၿပီး ေျမျပန္႔လြင္ျပင္နည္းပါးကာ ေတာေတာင္ထူထပ္လ်က္ သစ္ေတာမ်ား ဖုံး လႊမ္းေနသည္။ လုံတိန္း၊ ေအာတေရာ့၊ ကိုင္ဆီး၊ ေကာင္ေလာင္ႏွင့္ လုံပဲလ္တို႔သည္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ရွိသည့္ ထင္ရွားေသာ ေတာင္တန္း မ်ားျဖစ္ၾကကာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အျမင့္ဆုံးေနရာ သည္ ၈၉၆၁ ေပျမင့္သည့္ လုံတိန္းေတာင္ျဖစ္ သည္။ ေဘြႏူးေခ်ာင္းႏွင့္ လည္မ်ိဳေခ်ာင္းအပါ အဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စီးဆင္းလ်က္ရွိသည့္ ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေရခ်ိဳေခ်ာင္း မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ယင္းေခ်ာင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရႏွင့္ ေသာက္ သုံးေရရရွိေရးအတြက္ သုံးစြဲၾကသည္။

မတူပီ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္သည္ ၃၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္သည္ ၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္မိုးရြာရက္ သည္ ၁၂၆ ရက္မွ ၁၄၅ ရက္အထိရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃၂ ရက္ မိုးရြာသြန္းခဲ့ကာ မိုးေရခ်ိန္ ၁ဝဝ ဒသမ ၁၂ လက္မ ရွိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ထင္း႐ွဴး၊ ဝါးႏွင့္ ႀကိမ္ပင္ မ်ား အပါအဝင္ သစ္ခြႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ ဂမုန္း ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ေတာဝက္၊ ဝက္ဝံ၊ ေျပာင္၊ ဆတ္၊ သမင္၊ ေတာင္ ဆိတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေခြး၊ ေရလိပ္၊ ကုန္းလိပ္ စသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ ရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္၏ ၅၆ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာမ်ားက ဖုံးလႊမ္းေနသည့္အနက္ ႀကိဳး ျပင္ကာကြယ္ေတာသည္ ၄၃၉ဝ၉၇ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာသည္ ၁ဝ၄၃၆၆၂ ဧကရွိ သည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ကာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေနထိုင္ ၾကသည္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ခုနစ္ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၂ အုပ္စု(ေက်းရြာ ၁၅ဝ) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေနထိုင္သူဦးေရ ၅၆၂၈၇ ဦးရွိသည့္အနက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုးကြယ္ သူ ၅၆၁၇၂ ဦးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ၁၁၅ ဦးရွိၿပီး အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားမရွိေခ်။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ေဒသ ေနသူအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴၾကသည္။ ဝ ဥႏွင့္ ဂမုန္းကို အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္မသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ၾကကာ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ဝက္၊ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ႏြားေနာက္တို႔ကို ေမြးျမဴၾကသည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ခုနစ္ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ တစ္ေက်ာင္္းႏွင့္ မူလ တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၊ လိုင္လင္းပီ၊ ေရဇြာႏွင့္ လုံငိုးတို႔တြင္ တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုစီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၁၁ ခုဖြင့္ကာ ေဒသေနျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး လ်က္ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ ဘုံတလာ ေရတံခြန္သည္ မတူပီၿမိဳ႕မွ ေျခာက္မိုင္အကြာ တြင္တည္ရွိကာ မတူပီသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လွပျမင့္မားေသာ ေရတံခြန္အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။

ဟားခါးသို႔

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဟားခါး သည္ မတူပီၿမိဳ႕မွ ၁ဝ၈ မိုင္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ ၄၃ မိုင္ ကြာေဝးကာ လိုင္မီးခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ထူ ေထာင္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၁၄ရာစုတြင္ လက္ရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဖလမ္းၿမိဳ႕ဘက္သို႔ သုံးမိုင္ကြာေဝး ေသာ ဖိုင္လဲင္ေဇာလ္ (Phailenzawl)သို႔ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေရာက္ရွိလာၾကကာ ေက်းရြာ တစ္ခုကိုထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာမွတစ္ ဖန္ မြာလ္ဇုန္ေခၚ ရြာကို ထူေထာင္ၿပီး ယခု ဟားခါးၿမိဳ႕တည္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ထိုရြာမွ ခြဲထြက္၍ ရြာမ်ားတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျဖစ္လာမည့္ရြာသို႔ အခြန္ ဆက္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အခြန္ေတာင္းခံရာ တြင္ ညႇာတာမႈနည္းပါးသျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ဘာသာ စကားျဖင့္ ဟားလ္ (ေတာင္းခံျခင္း)၊ ခါး (ခ်ိဳသာ ျခင္းကင္း၍ ရက္စက္ျခင္း) ဟားခါးဟု အမည္ ေပးခဲ့သည္။

၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ဟားခါး၌ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ံုးဖြင့္ကာ နယ္ပိုင္ ဝန္ေထာက္ ႐ံုးထိုင္ခဲ့သည္။ ဟားခါးသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ ထိုစဥ္က ခ်င္း ဝိေသသတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ရပ္ကြက္ေျခာက္ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၃ဝ၊ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ဟားခါးသည္ ခ်င္း ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ျပည္နယ္႐ံုးမ်ား စိုက္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အႀကီးမားဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ေျမပုံအၫႊန္းအရ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၏ တည္ေနရာသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ ဝ၁ မိနစ္ႏွင့္ ၂၂ ဒီဂရီ ၅ဝ မိနစ္အၾကားႏွင့္ အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္ႏွင့္ ၉၄ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ္အၾကားျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ေပ ၆၁၂ဝ ျမင့္သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔၃၆ မိုင္၊ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ၄၅ မိုင္ရွည္လ်ား၍ ၁၆၀၈ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းကာ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္ေနသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ၈၈၇၃ ေပျမင့္သည့္ေဘြပါးေတာင္သည္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ ႐ုန္းေတာင္က ၇၅၄၃ ေပ၊ ဇိန္မႈေတာင္က ေပ၆၇၀၀ ႏွင့္ ေပၚပီးေတာင္က ၆၄၀၂ ေပ ျမင့္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းေနသည့္ သီျမစ္ေခၚေဘြႏူးျမစ္ႏွင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္း မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဇေဟာေခ်ာင္း၊ႏြယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒါင္ေခ်ာင္းတို႔သည္ ထင္ရွားၾကၿပီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ား၊ သဘာ၀စိမ့္စမ္းေရထြက္ေနရာမ်ားမွ ေရမ်ားကို သြယ္ယူ၍ ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၏ ရာသီဥတုသည္ အေအးလြန္ကဲၿပီး အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္သည္ ၂၉ ဒသမ ၄စင္တီဂရိတ္ သာရွိကာ အနိမ့္ဆုံး အပူခ်ိန္သည္ေရခဲမွတ္ေအာက္ ၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္သည္။၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မိုး႐ြာရက္ ၁၃၁ရက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၈၆ ဒသမ ၁ လက္မျဖစ္သည္။

အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထင္း႐ႉးပင္မ်ား အမ်ားအျပား ေပါက္ေရာက္ေနကာ ဝက္သစ္ခ်၊ ခ်ယ္ရီ၊ဆီးျဖဴ၊ သဖန္း၊ ေတာင္ဇလပ္ႏွင့္ ဝါးပင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ၃၇၇၆၇၅ ဒသမ ၂၅ ဧကႏွင့္ႀကိဳးျပင္ေတာ ၃၁၂၁၃၇ ဒသမ ၂၅ ဧကရွိသည္။ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရသည္ ၄၅၆၉၂ ဦးျဖစ္သည္။
ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္သည္ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္တိုင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္ အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသေနသူအမ်ားစုသည္ စပါးႏွင့္အေစ့ထုတ္ေျပာင္းကို စိုက္ပ်ိဳးၾကကာ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ဆိတ္၊ဝက္၊ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ႏြားေနာက္ကို ေမြးျမဴၾကသည္။

ေဒသေန ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏိုင္ရန္ ဟားခါးေကာလိပ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားကာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲေျခာက္ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊မူလတန္းေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကလည္း အေျခခံပညာမ်ားသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ဟားခါးျပည္နယ္ေဆး႐ုံ ႀကီး၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ေလးခုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ၁၈ ခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ဖလမ္းသို႔

ဖလမ္းၿမိဳ႕သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္၄၃ မိုင္အကြာတြင္တည္ရွိကာ ေတာင္ကမ္းပါးယံ တြင္တည္ထားေသာ ၿမိဳ႕ ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေနၾကသည္။ဖလမ္းၿမိဳ႕သည္ လက္ရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕ က်င္မြာလ္ရပ္ကြက္ရက္ကန္းေက်ာင္း ေအာက္ဘက္ရွိ တာ႐ႊန္း႐ြာေဟာင္းအနီးမွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။သို႔ေသာ္ ယင္းေနရာသည္ စစ္တိုက္ရာတြင္ လုံၿခဳံေရး မေကာင္းသျဖင့္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႐ြာအေရွ႕ဘက္ရွိ ေက်ာက္ေဆာင္ကမ္းပါးမ်ားရွိၿပီး မဏိပူရျမစ္ စီးဆင္းေနသည့္ ယခု ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေနရာသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ၿပီး တဲမ်ားထိုး၍ ႐ြာတည္ခဲ့ၾကကာFa Hlam ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ Fa သည္သားသမီးမ်ား၊ Hlam သည္ ခိုလႈံရာတဲဟုအဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖလမ္းသည္ သားသမီးမ်ား လုံၿခဳံစြာ ခိုလႈံသည့္တဲဟု ဆိုလိုေပသည္။ဖလမ္းသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္အထိ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ကာ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕တစ္ခု၊ရပ္ကြက္ ေျခာက္ခု၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၈၆ အုပ္စု(ေက်း႐ြာ ၁၇၉ ႐ြာ) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊အေနာက္ဘက္တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တည္ရွိသည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ မိုင္၄၀၊ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ ၂၅ မိုင္ ရွည္လ်ားကာ၉၈၈ ဒသမ ၉၀ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည္။မဏိပူရျမစ္သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွစီးဆင္းလာကာ ဖလမ္းၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္အေရွ႕ဘက္သို႔ေကြ႕ ၍ ျမစ္သာျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္လ်က္ရွိသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ ရာသီဥတုသည္ သမပိုင္းဇုန္ ရာသီဥတုျဖစ္ကာ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္သည္ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ ၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အၾကားျဖစ္သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္၉၆ ရက္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္ ၆၄ ဒသမ ၇၂ လက္မမိုး႐ြာသြန္းခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထင္း႐ႉး၊ ေတာင္ဇလပ္၊ကညင္၊ အင္ၾကင္းႏွင့္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ား အမ်ားဆုံး ေပါက္ေရာက္ ေနကာ ေတာဝက္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ဝက္ဝံစသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရၦာန္မ်ား က်က္စားေနထိုင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္၏ ၁၉ ဒသမ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္းေနရာ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ ၈၆၅၅၂ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ၂၉၄၈၅ ဧကရွိသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ ၅၃၁၇၉ ဦးအနက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးဦးေရသည္ ၅၂၈၄၈ ဦးျဖစ္ကာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အမ်ားဆုံးကိုးကြယ္ၾကသည္။ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕တြင္ ကမ႓ာက်ာ္အသည္းႏွလုံးပုံစံ ရိဒ္ေရကန္ (RIH) ရွိကာခရီးသြားမ်ား အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထန္တလန္သို႔

ထန္တလန္ၿမိဳ႕သည္ ဟားခါးခ႐ိုင္တြင္ ပါဝင္ကာ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထန္တလန္ကို နယ္စပ္ေစာ္ဘြားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ တိုက္သူႀကီးမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ပိုင္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃၈ ခုကို ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ကို ရပ္ကြက္သုံးခုႏွင့္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃၇ အုပ္စု(ေက်း႐ြာ ၈၇ ႐ြာ) ျဖင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိကာ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္သို႔ ၄၈ မိုင္၊ မတူပီၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ ၄၆ မိုင္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္သို႔၂၈ မိုင္ ကြာေဝးသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၉၆၂ ေပ ျမင့္၍ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အျမင့္ဆုံး ေတာင္သည္ ၈၉၇၃ ေပျမင့္သည့္ေဘြပါးေတာင္ျဖစ္သည္။
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ နယ္နိ မိတ္ခ်င္း ဆက္ေနသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အတိုင္းထန္တလန္သည္လည္း ေတာင္တန္းမ်ားေပါမ်ားကာ ႀကိဳးျပင္ေတာ ၅၉၁၈၇ ဧက၌ ထင္း႐ႉးပင္မ်ား ထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားနည္းပါးကာေဘြႏူးႏွင့္ တီအိုျမစ္တို႔သည္ ထန္တလန္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ပိုင္းျခား ထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၏ ရာသီဥတုသည္ အေအးမလြန္ကဲေသာ္လည္း အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္သည္၃၇ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္သည္ ၃ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ျဖစ္သည္။အမ်ားဆုံး မိုး႐ြာရက္၁၄၄ ရက္အထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္၁၁၃ ရက္ မိုး႐ြာသြန္းခဲ့ကာ မိုးေရခ်ိန္ ၅၈ ဒသမ ၈၅ လက္မျဖစ္သည္။
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအမ်ားဆုံး ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိသည္။ လူဦးေရ ၅၁၈၅၇ဦးရွိသည့္အနက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူဦးေရသည္ ၅၁၇၈၂ ဦးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစပါး၊ ေျမပဲ၊ င႐ုတ္ႏွင့္ ႏွမ္း စိုက္ပ်ိဳးၾကကာ ကၽြဲ၊ႏြား၊ ဝက္၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ဘဲႏွင့္ ငုံးတို႔ကိုေမြးျမဴၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၁၀ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၂၁ ေက်ာင္း အပါအဝင္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။
ေဒသေနျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ထန္တလန္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၊ ေမွာင္တလန္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၊ လုံလဲလ္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၊ ႏွာရိန္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ကိုးခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

တီးတိန္သို႔

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဖလမ္းခ႐ိုင္အတြင္းပါရွိကာ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ ၄၅ မိုင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕မွ ၅၇ မိုင္ ကြာေဝးသည္။ တီးတိန္၏ မူရင္းအသံထြက္သည္ တဲဒိမ္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဗန္ဆန္တြင္ရွိသည့္ ေရကန္ႀကီးသည္အေဝးမွၾကည့္လၽွင္ ေန႔ေရာ ညပါ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနသျဖင့္ တလက္လက္ ေတာက္ပေနသည့္ ေရျပည့္အိုင္ (တဲဒိမ္)ဟု ေခၚဆိုရာမွ ယင္းကန္ကို အစြဲျပဳလ်က္ တီးတိန္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တီးတိန္ကိုကမ္းေဟာက္တိုက္နယ္၊ ဆုတ္တဲတိုက္နယ္ႏွင့္ စီယန္တိုက္ နယ္ဟု သုံးပိုင္းခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ကို ရပ္ကြက္ ေလးခု၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၅၅ အုပ္စု(ေက်း႐ြာ ၁၃၀) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕ကိုရပ္ကြက္ေလးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ၄၂ မိုင္ႏွင့္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ၃၁ မိုင္ ရွည္လ်ား၍ ဧရိယာ ၉၄၉ဒသမ ၆၉ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းသည့္ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၅၆၆၇ ေပ ျမင့္၍ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးေတာင္သည္ ၈၈၇၁ ေပျမင့္သည့္ ထြမ္းဝုမ္းေတာင္ျဖစ္သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ ၃၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္မားသည့္ ေတာင္တန္းေတာင္စြယ္မ်ားႏွင့္ မတ္ေစာက္ေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားသာရွိၿပီး ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ မရွိေခ်။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ေတာင္ကုန္းမ်ားအၾကား၌ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္ သို႔ စီးဆင္းေနၾကရာ မဏိပူရျမစ္သည္ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္ေပသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေတာင္တန္းမ်ား ထူထပ္ၿပီး စိုစြတ္၍ အေအးပိုေသာ ရာသီဥတုရွိကာ ပ်မ္းမၽွ အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒသမ ၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္၁၄ ဒသမ ၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အၾကားရွိသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၉ ရက္ မိုး႐ြာခဲ့ကာ မိုးေရခ်ိန္၅၄ ဒသမ ၁၀ လက္မ ရရွိခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကၽြန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊ သစ္မာ၊အင္ၾကင္း၊ ကညင္၊ ေတာင္တမာ၊ ထင္း႐ႉးႏွင့္ ေတာင္ဇလပ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ ေနသည္။သစ္ပင္ႀကီးမ်ားတြင္ ကပ္ပါးပင္မ်ားအျဖစ္ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးစုံ ေပါက္ေရာက္ေနကာ နတ္ေဆးဂမုန္းအပါအဝင္ ေဆးဖက္ဝင္ ပရေဆးပင္မ်ားလည္း ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ေတာ႐ိုင္း တိရိစာၦန္မ်ားအျဖစ္ ႀကံ႕၊ စိုင္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ဝက္ဝံႏွင့္ ေတာင္ဆိတ္တို႔ က်က္စားေနထိုင္ၾကသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၏ ၄၃ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသည့္အနက္ ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာ ၅၂၃၂၁ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ၃၄၈၂၇ ဧကကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး ဗမာ၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိကာ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားဆုံးကိုးကြယ္ ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လူဦး ေရသည္ ၁၅၂၄၄ ဦးျဖစ္သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕သည္ ကေလး-တြန္းဇံ-က်ီခါးေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ကာ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ပန္းသီး၊ လိေမၼာ္ႏွင့္ လက္ဖက္ကို အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္၍ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဝါ့လာေက်း႐ြာမွ တစ္မိုင္ခြဲအကြာတြင္ ရွာလ္လုမ္းခံတပ္ တည္ရွိသည္။ ရွာလ္လုမ္းခံ တပ္ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထား ေသာ္လည္း ေခါဆေက်း႐ြာအုပ္စုရွိဖို႔ဝႈိက္ႏွင့္ ဆိုင္ဇန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဆိုင္းဇန္ေစာ္ဘြားအိမ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရွိေသးပါေခ်။

တြန္းဇံသို႔

ဖလမ္းခ႐ိုင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္တြင္တည္ရွိကာ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ က်ီခါးၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္ဆုံးေနရာျဖစ္သည္။ တီးတိန္-က်ီခါးကား လမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိသည့္ တြန္းဇံသည္ ၁၃၆၀ဒသမ ၃၅၆ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းလ်က္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၄၇၄၀ေပ ျမင့္သည္။
တြန္းဇံၿမိဳ႕ကို ၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္က ကမ္းေဟာက္နယ္စား ပူေခါက်င့္ လက္ထက္တြင္ လက္ရွိ ေခါမြန္႔ ပိုးစာၿခံရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ ေခါဝုန္အရပ္တြင္ အိမ္ေျခ ၃၀ ျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမ္းေဟာက္နယ္စား ပူက်င့္ေဟာက္ခုပ္ လက္ထက္တြင္ ေခါဝုန္အရပ္မွ ေခြာင္ခန္႔သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကာ တြန္းဇံဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ တြန္းသည္ အတူတကြ သြားလာလႈပ္ရွားေနထိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရွိၿပီးဇံက အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာအရပ္ဟု ဆိုလိုသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ပိုင္႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၁၉၇၂ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့၍ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခု၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၃၁ အုပ္စု(ေက်း႐ြာ ၉၁ ႐ြာ)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ားဝန္းရံေနကာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ အနည္း ငယ္သာ ရွိသည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနသည္။

မဏိပူရျမစ္သည္ တြန္းဇံၿမိဳ႕မွ ငါးမိုင္အကြာတြင္ ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ စီးဆင္းေနကာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရွိသည္။ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၏ရာသီဥတုသည္ ပ်မ္းမၽွ အပူခ်ိန္ ၃၂ ဒသမ ၂၂ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ ၅ ဒသမ ၈၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အၾကားရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၂ရက္ မိုး႐ြာခဲ့ကာ မိုးေရခ်ိန္ ၄၉ ဒသမ ၅၂ လက္မရရွိခဲ့သည္။

တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကၽြန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး၊အင္၊ ကညင္၊ အင္ၾကင္း၊ ကညင္၊ ဝက္သစ္ခ်၊ထင္း႐ႉးႏွင့္ ေတာင္ဇလပ္၊ ခ်ယ္ရီ အစရွိသည့္အပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္သည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအျဖစ္ ဆတ္၊ ေတာင္ဆိတ္၊ေတာဆိတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာဝက္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ဝက္ဝံ၊ ေတာေခြး၊ ေတာေၾကာင္ႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ားက်က္စားေနထိုင္ၾက သည္။တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္၏ ၃၇ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနသည့္အနက္ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ ၂၆၀၉ ဧကႏွင့္ ႀကိဳးျပင္သစ္ေတာ ၂၂၉၃၂၄ ဧကကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိကာ ေဒသေနသူမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အမ်ားဆုံးကိုးကြယ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရသည္ ၃၂၆၅၀ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ သိုး၊ ဝက္တို႔ကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကၿပီးစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ နည္းပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ခရီး တစ္ေလၽွာက္ ၿမိဳ႕ ႐ြာမ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လမ္း မ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ေနပုံကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရေပသည္။

လမ္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မိန္းကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ေယာက္်ားေလးအမ်ားစုသည္ အ႐ြယ္ေရာက္လာၾကလၽွင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ေက်းလက္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ေနကာ ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

သယံဇာတထြက္ရွိမႈ မရွိသည့္အျပင္ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈမ်ားျပားသျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အတန္ငယ္ေႏွးေကြးေနသည့္ ခ်င္းေတာင္ေဒသ၌ မိမိတို႔ သြားခဲ့သည့္ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ လမ္းေၾကး၊တံတားေၾကး၊ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံမႈ မရွိခဲ့ပါေခ်။ ထို႔အတူ ေလာင္စာဆီ အဆင့္ျမင့္အေရာင္းဆိုင္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ၌သာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရေပသည္။

ခရီးအသြားအလာမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္အမႈိက္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကပုံမ်ားကို ျမင္ၾကရ သကဲ့သို႔ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကို မခူးဆြတ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္တိုင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းေနေသးသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရေပသည္။

သို႔ေသာ္ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုေအာက္ဝယ္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထား သည့္ ခ်င္းအိမ္မ်ား၊ အိမ္ေရွ႕ မ်က္ႏွာစာတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ တိရစာၦန္ဦးေခါင္းခြံမ်ား၊မ်က္ႏွာတြင္ ပါးရဲမ်ားထိုးထားသည့္ သက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ပြင့္လန္း ေနသည့္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား၊ မိုးသို႔ ေမၽွာ္ေနသည့္ ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းမ်ား၊ သဘာ၀ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ား အစရွိသည္တို႔သည္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၏ အမွတ္လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ လွပစြာ တည္ရွိေနၾကေပသည္။ ။

ကိုးကား

(၁) ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
အတြဲ(၂)၊(၄)၊(၇)၊(၈)၊(၉)၊(၁၃)
(၂) ခ်င္းျပည္နယ္ ေဒသဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
(အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန)

Leave a comment

Filed under Anthropology, Chin, Ethnic Minority, Research

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s