ေဆာတြင္ ဥ (ပ္) ပူး ခ်င္းစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာ ထုတ္ေပး

ေဆာ၊ ေမ ၁၂/MOI (ခရိုင္ျပန္/ဆက္)

ခ်င္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ(ဗဟုိ) ရန္ကုန္မွ ေပးပုိ႔သည့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္း စာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထံ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္းစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီက ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ေမ ၁၂ ရက္ နံနက္တြင္ အၿပီးသတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ခန္႔အပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းကို မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ဥ(ပ္)ပူး ခ်င္းစာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳေကာ္မတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းက ၾကီးမွဴးလ်က္ ေဆာၿမိဳ႕ရွိ ယင္း၏ ေနအိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္(စာၾကည့္တိုက္ခင္ေမာင္)နွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္လိန္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဥ(ပ္) ပူး ခ်င္းစာေပသင္ၾကားျခင္းကို ေဆာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဥ(ပ္) ပူးခ်င္းမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၄၉ ရြာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္၌ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါေက်းရြာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ားထံ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ဥ(ပ္)ပူးခ်င္းမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ ၄၉ ရြာမွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၇၃ ဦး အတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းအား ဇြန္ ၁ ရက္က စတင္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးဘီဝင္းက ေျပာသည္။

Leave a comment

Filed under Anthropology, Chin, Ethnic Minority, Research

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s