ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖူးတဲ့ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရယ္ေမာၿပီး တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ရွိပါတယ္။ အဲဒီဓာတ္ပံုကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ အစိုးရဆီကေန ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အတူ ေတာင္းဆိုေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ဓာတ္ပံုကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္ခိန္ အထက္တန္းေက်ာင္း ကားလမ္းနားမွာ ႐ိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေန႔က မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကခ်င္ခရီးစဥ္မွာ အဲဒီဓာတ္ပံုထဲမွာ ပါခဲ့တဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လာစဥ္ ပန္းကံုးစြပ္ ႀကိဳခဲ့တဲ့ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးကို ေတြ႔ဆံုၿပီး ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုထဲမွာ ပါတဲ့သူကေတာ့ အဘြား ေဒၚမေဂါင္ေခါန္ေရာ္ျဖစ္ၿပီး အျဖဴအမည္း ဓာတ္ပုံထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနာက္တည့္တည့္က မ်က္ႏွာ နည္းနည္းကြယ္ေနတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုထဲက ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးအနက္ အဘြား ေဒၚမေဂါင္ေခါန္ေရာ္ တစ္ဦးသာ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ပန္းကံုးစြပ္ခဲ့သူကေတာ့ အဘြား ေဒၚရြယ္ေနာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(MCN)
(March 19, 2017 မွာ တင္ခဲ့တာကို ျပန္တင္ပါတယ္)

Leave a comment

Filed under History, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s