ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အဆံုးစီရင္မႈႏႈန္း အဆက္အစပ္

သင္ကာ

ျမန္မာေတြအဆိုမွာ ေညာင္ဦးက ကမ္းပါးၿပိဳတာနဲ႔ စမၸာနဂိုရ္က ႏြားမ ေပါင္က်ိဳးတယ္ ဆိုတာကို မဆီမဆိုင္ရယ္လို႔ ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာေလ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကမာၻေပၚမွာ စက္႐ံုေတြက ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္လို႔ ေတာင္အာရွ တခြင္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမႈ အလြန္ျမင့္ရတယ္ဆိုရင္ ဆက္စပ္မိဖို႔ အေတာ္ခက္ႏိုင္ပါတယ္။

ကာဘြန္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ အပူလိႈင္းျမင့္လာၿပီး ေတာင္အာရွ ေဒသတခ်ိဳ႕မွာ ထြန္နဲ႔ ႏြားျဖစ္ျဖစ္၊ ထြန္စက္နဲ႔ ႐ုန္းရတာျဖစ္ျဖစ္ လယ္သမားေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ခဲေလသမွ် သဲေရက်ျဖစ္ၿပီး အေၾကြးႏြံနစ္တာ၊ လူမႈေရး အစစ အခက္အခဲ ေပၚတာေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသေနၾကတာကို ပညာရွင္ေတြက ခ်က္နဲ႔လက္နဲ႔ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျပလိုက္ပါၿပီ။

အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ပါကစၥတန္က က်န္းက်န္းမာမာ လယ္သမားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသကုန္တာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာကိုပဲ ၃၅၀၀ ဦး ရွိၿပီး အဲဒါက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ဆိုးက်ိဳး ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုင္းယင့္ အက္ဒဗန္႔စ္ စာေစာင္မွာ သုေတသီေတြက စာတမ္းတစ္ေစာင္ကေန ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ အိႏၵိယမွာ အပူဆံုးရက္ေတြ ရွိခဲ့ၿပီး ပါလိုဒီၿမိဳ႕၊ ရာဂ်ာစသန္တို႔မွာ အပူခ်ိန္ဟာ ၅၁ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ေတာင္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ျမင့္လြန္းျခင္းဟာ ရာသီဥတု စက္ဝန္းကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေျပာင္းလဲေစၿပီး လယ္ယာ စီးပြားလုပ္ငန္းေတြကို ထိခိုက္ေစပါေတာ့တယ္။

အပူလိႈင္း ေခတၱ က်တာေလာက္ကို လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ရမလဲဆိုတာ သိေပမယ့္ အတိုင္းအတာ မ်ားလာရင္ေတာ့ သူတို႔လည္း ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ မသိေတာ့ပါဘူး။ မိ႐ိုးဖလာ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတေတြကလည္း မကူညီႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

အပူလိႈင္းတင္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ မိုးႀကီးၿပီး ေရလွ်ံတာလည္း သူတို႔အဖို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈပါပဲ။ ဆက္စပ္မႈကို ေျပာရရင္ အပူလိႈင္း ျဖစ္ၿပီဆို မုတ္သုန္ရာသီမွာ မိုးမ်ားၿပီး ေရႀကီးေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီဒဏ္ကို ခံရတာက ေက်းလက္ ေဒသပါ။ ေျမၾသဇာေကာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမေတြဟာ ပ်က္စီးျခင္း ငါးပါး တိုင္ပါေတာ့တယ္။ ဒီလယ္၊ ဒီေျမ၊ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အသက္ေမြးရတဲ့ လယ္သမားေတြအဖို႔ ဘဝပ်က္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ရာသီဥတု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္မႈ အဆက္အစပ္ကို အိႏၵိယ ေက်းလက္ အဆံုးစီရင္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာဖို႔ ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။ ပညာရွင္ေတြက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ လူမႈေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို သုေတသန ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသား အကယ္ဒမီ သိပၸံစာေစာင္မွာလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈဟာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံကို ပ်က္စီးေစတယ္၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ဒါမွမဟုတ္ မိုးႀကီးေရလွ်ံမႈကို ပိုအားေပးတယ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္မႈကို ျမင့္တက္ လာေစတယ္ဆိုတဲ့ ကြင္းဆက္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ အထက္ကို တစ္ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ ျမင့္တက္လာတိုင္း အိႏၵိယမွာ ပ်မ္းမွ် ၆၇ ဦး သတ္ေသတယ္လို႔ ေလ့လာမႈက ဆိုပါတယ္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားတဲ့ ေဒသေတြဟာ အႏၱရာယ္ရွိလာတယ္၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြကို ရာသီဥတုက ထိန္းခ်ဳပ္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုတာ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာတယ္လုိ႔ စိတ္အထူးကုဆရာဝန္ ဗီကရမ္ ပေတးလ္က ေျပာပါတယ္။ သူက အေမရိကန္ ဟားဗတ္ ေဆးေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္အထူးကုနဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရး ပါရဂူ ျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီမွာ စိုက္သင့္လား၊ မစိုက္သင့္လား၊ သေရာႀကီး ခိုင္းဦးမွာလား ဇေဝဇဝါျဖစ္လာတဲ့ လယ္သမားေတြဟာလည္း တဝမ္းတခါးအတြက္၊ ေသခ်ာတဲ့ အစားတစ္လုပ္အတြက္ တျခားအလုပ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔ တနယ္တေက်းကို ကူးေျပာင္းလာၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕လည္း ခနတာ ေငြရွာထြက္တာ ျဖစ္သလို၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဇာတိကို အၿပီး စြန္႔ခြာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အက်ိဳးဆက္ကလည္း ဘဝရပ္တည္ဖို႔ရာ၊ မိသားစု တဝမ္းတခါး လွဖို႔ရာ အာမခံ မေပးႏိုင္ေတာ့ ေနာက္တဖန္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေနရာသစ္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း အသစ္မွာ ျပႆနာေတြကလည္း ေပၚလာျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

ေခတ္အရ စနစ္အရ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာသူေတြလည္း က်ဴးေက်ာ္ လူတန္းစားျဖစ္လာၿပီး မတူညီတဲ့ လူမႈ အသုိက္အဝန္းေတြၾကား ျပႆနာေတြ၊ တင္းမာမႈေတြ ေပၚလာရျပန္ပါတယ္။ ဒါတင္မၿပီးေသးဘဲ ၿမိဳ႕ျပလို ေနရာမွာ ရွင္သန္ဖို႔ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်လာသူေတြဟာ အိမ္အကူ အလုပ္၊ စားေသာက္ဆိုင္လို အလုပ္ေတြမွာ အျမတ္ထုတ္ခံရတာေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြ ျဖစ္လာျပန္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္ပြဲလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြ ေပၚလာရင္ ကတိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေလတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူေတြရဲ႕ အျမတ္ထုတ္မႈေတြကိုပါ ခါးစည္းခံရပါေသးတယ္။

အခုလို အိႏိၵယတိုက္ငယ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ရာသီဥတုမွသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ထိခိုက္ေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အိႏၵိယ အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ တံု႔ေႏွးေနၿပီး ရာသီဥတု ဆိုးရြားတဲ့ ေဒသေတြအတြက္ ေရရွည္ မူဝါဒလည္း မရွိဘူးလုိ႔ ေဝဖန္ခံေနရပါတယ္။

အေတာ္ႀကီး သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္က ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းမွာ ဒီ ရာသီဥတုက စတဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ လူမသိ၊ သူမသိ၊ အစိုးရမသိ တိတ္တဆိတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်မႈေတြ ရွိေနၿပီး အစိုးရေတြက ဒီကိစၥေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ၿပီဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ နယ္စပ္ျပႆနာေတြ တခ်ိန္လံုး ရွိေနတဲ့ ေတာင္အာရွ အဖို႔ကလည္း ကိုင္တြယ္ဖို႔ ခက္ေနတာက ဘူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္ပါပဲ။

ႏိုင္ငံေရး အကဲဆတ္မႈေတြေၾကာင့္ အေျဖရွာသင့္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈ ကိစၥဟာ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာေနေၾကာင္းနဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ၾကဘူးဆိုရင္ ဒီကိစၥဟာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ အေတာ္ခက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေတာင္အာရွ ရာသီဥတု လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်း ဗက္စ္ဟစ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမွသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သမားမ်ား အသက္ေသဆံုးမႈ၊ ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈေတြအထိ ရွိလာတဲ့ ကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ အထူးသျဖင့္ အာရွမွာ ခံစားေနရတဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထား ကိုင္တြယ္ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္တယ္လို႔ ႏိႈးေဆာ္ တပ္လွန္႔လိုပါတယ္။

Ref: Asian Correspondent, Science Advances, Time

(သန္လ်င္ပို႔စ္ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပၿပီး)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Article, Developmentalism, Economics, Environment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s