ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

(ဓာတ္ပံု – MSCO)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ သံတမန္ေတြလည္း တက္ေရာက္တဲ့ ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တယ္၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ လူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။

ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တခ်ိဳ႕တဝက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အားလံုးကို ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ည ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

ႏိုင္ငံတကာက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး စိစစ္မွာကို ျမန္မာက မေၾကာက္ပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေရရွည္အတြက္ ရလဒ္ထြက္ဖို႔ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္မယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဒုကၡခံစားရသူ အားလံုးအတြက္ အမ်ားႀကီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို မြတ္စလင္ေတြ ထြက္ေျပးတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားရတဲ့အတြက္ စိတ္ပူပန္မိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ထြက္ေျပးရသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာခ်င္ပါတယ္။ ထြက္ေျပးတဲ့သူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခ်င္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး ရရွိေစဖို႔၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ သဟဇာတ ျဖစ္ေစဖို႔ အစိုးရက တတ္ႏိုင္သမွ် အကုန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန မြတ္စလင္ေတြ အကုန္ထြက္ေျပးတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မြတ္စလင္ရြာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို လာေရာက္ ေလ့လာဖို႔ ဖိတ္ခ်င္ပါတယ္။

ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာ ေရရွည္ေျဖရွင္းဖို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။

စြပ္စြဲမႈေတြ၊ တန္ျပန္ စြပ္စြဲမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အားလံုးကို နားေထာင္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားပဲ ျပႆနာ ဖန္တီးသူကို အျပစ္ေပးရပါမယ္။

ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာကြက္ကြက္ကေလးကိုသာ မၾကည့္ဘဲ ကမာၻအေနနဲ႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေနရပ္ျပန္လိုတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္ၿပီး လက္ခံဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးစုအေရးေၾကာင့္ ကြဲျပားတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ အမုန္းတရားနဲ႔ ေၾကာက္ရြံမႈက အေၾကာင္းခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a comment

Filed under MCN, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s