ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရဲ႕အေျချပမိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (သံုးသပ္ခ်က္)

ဒီကေန႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာဆိုခဲ႔တဲ႔အထဲမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အဓိကထား ေျပာဆိုသြားသလဲ ဆိုတာကို MCN နိုင္ငံတကာေရးရာ အယ္ဒီတာ ကိုသင္ကာကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

Advertisements

Leave a comment

Filed under MCN, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s