အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ေရးတင္းမာမႈအေျခအေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ေရးတင္းမာမႈ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MCN ရုပ္သံသတင္းဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အယ္ဒီတာ ကိုသင္ကာကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Leave a comment

Filed under International, MCN, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s