ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ဟင္းေမႊသည့္ ေယာက္မ (၁)

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဤရက္မ်ားအတြင္း စိတ္ကူးေပါက္ရာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ေလ၏။ ဇာတ္လမ္း စရင္းကိစၥမွာ မင္းသိခၤ၏ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြား႐ုပ္ရွင္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဝတၳဳကို ျပန္ဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ရန္ကုန္-ေတာင္ႀကီး ညခရီးတြင္ ယင္းစာအုပ္ ၿပီးေလ၏။
မအဲဆီသို႔ ေရာက္ေသာအခါ MYTH ဆိုေတာ့ စာအုပ္ငယ္ကို စာအုပ္ပံုထဲတြင္ ေတြ႔ရာ ဖတ္၍ အားမရသျဖင့္ ဘာသာျပန္ခ်င္ရာ ျပန္ေလ၏။ (သူကမူ သူ႔သူငယ္ခ်င္းဆီက ငွားထားၿပီး ေမ့ေနတာဟု ဆို၏။ မည္သို႔ဆိုေစ ဖတ္ၿပီးသည္အထိ တြမ္ထားဦးမည္ဟု ေအာက္ေမ့ကာ မည့္သည့္အခါကမွ ထြက္ေပၚျခင္း မရွိႏိုင္ေသာ စာအုပ္အိပ္မက္ကို မက္ကာ ဘာသာျပန္ ျပန္၏။)
“ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာဆိုတာကလည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လက္ေတြ႔ မ်က္ေတြ႔ ေလ့လာမႈေတြကို လုပ္ၾက၊ အေျဖထုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ ဒ႑ာရီကိစၥေတြကို ေလ့လာဖို႔၊ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သိပၸံနည္းက် ဒ႑ာရီလို႔ ေျပာရင္ကိုပဲ သူ႔စကားနဲ႔သူ က႑ေကာစ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေခတ္သစ္က ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ဃရာဝါေသာ ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတို႔ေဘာင္ရဲ႕ လက္ေတြ႔က်မႈၾကားမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသာ ဒ႑ာရီဟာ ခံုရံုးတင္ တရားစီရင္ ခံေနရတဲ့ သေဘာ ေရာက္ေနပါတယ္” စသျဖင့္ မူရင္းတြင္ မပါသည့္ ဘာစကား အေၾကာင္းအရာေတြပါ ရီးတီးယားတား ဘာသာျပန္ကာ ကြန္ျပဴတာ ဘုတ္အုပ္တြင္ ေလွ်ာက္ေရးကာ ေဆ့ဗ္လုပ္ေလေတာ့၏။
ေနာက္တရက္ မအဲတို႔ မိဘအိမ္သြားသည္တြင္ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဒုတိယ အေဖသည္ သဘင္အေၾကာင္းကို ေျပာ၏။
စာအုပ္စင္တြင္ ေမႊေသာအခါ သဘင္ဝန္ ဦးႏု၏ စာအုပ္ကို ေတြ႔ေလရာ ငွားလည္း မငွားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဝိခ္ခန္႔ ပိတ္ရက္တြင္ လွိမ့္ပိမ့္ဖတ္ေလရာ ရင္သား တဖက္ကိုလႈပ္ျခင္း၊ တင္တဖက္ကို လႈပ္ျခင္း စာေသာ ေရွးေခတ္ ဆက္ဆီ ဒန္႔စ္ကို လည္းေကာင္း၊ ေရွးကတည္းက ေကာ္ပီ သီခ်င္းလုပ္ရာတြင္ ျမဝတီမင္းႀကီးႏွင့္ တြဲဖက္မွာ (ကြ်ႏ္ုပ္အႀကိဳက္) ျပင္စည္မင္းသားႀကီး ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဂရိတ္ဖိုးစိန္ေလာင္း ေမာင္စိန္ကို ပြဲသြင္းသူေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္သျဖင့္ မ်က္ႏွာျဖဴ ပုလိပ္ဂတ္ ကိုယ္ရံေတာ္ျဖင့္ပင္ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ထိုင္ခ်ည္တလွည့္၊ ထခ်ည္တလွည့္၊ ေမာ့ခ်ည့္တလွည့္ ဖတ္ရာ ဆံုးခန္းတိုင္၏။
(ဆက္ရန္)

Leave a comment

Filed under Satire, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s