The Way to Ph.D

f45ce5546cb3b06880e16b1953854b27

ေဒါက္တာ (ပါရဂူ) ဘြဲ႔ ရပံု နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားမိသမွ် ေရးလိုက္ပါေပ၏ …

(မွတ္ခ်က္ – ေဆးပညာႏွင့္ တျခား သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား မပါ)

(၁) အစဥ္အလာအတိုင္း ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ မဟာ၊ ေဒါက္တာ … အဆင့္ဆင့္ ၿပီးလာသူ … B.A, M.A, Ph.D သို႔မဟုတ္ B.Sc, M.Sc, Ph.D/D.Sc သို႔မဟုတ္ LLB, LLM, LLD

(၂) aနာက္တခုုက ဂုုဏ္ထူးတန္းကေန မာစတာ တက္စရာမလိုဘဲ course works အပိုယူၿပီး ေဒါက္တာ တန္းကူး … က်မ္းျပဳဘြဲ႔ရသူ

(၃) ဘြဲ႔ႀကိဳက တမ်ိဳး၊ ဘြဲ႔လြန္က တမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ က်မ္းျပဳဖိုု႔က တဘာသာမို႔ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေစ M.Phil, M. Res, M.Litt ေတြ ခံၿပီးမွ တဆင့္ခ်င္း တက္ၿပီး ဘြဲ႔ရလာသူ

(၃) Industrial Doctorate လို႔လည္း ေခၚတယ္၊ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ Professional Doctorate လည္း ေခၚတယ္ … မာစတာဘြဲ႔ မရေသာ္လည္း အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္၊ စာအုုပ္စာတမ္းေတြ ေရးထုတ္ခဲ့တာမို႔ ဆရာတဆူျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ course works ယူရန္ မလိုုဘဲ တိုုက္ရိုုက္က်မ္းေရးခြင့္ျပဳတာ၊ သို႔မဟုတ္ ေရးၿပီးသားက်မ္းကို တက္ေရာက္ဖတ္ၾကားၿပီး အစစ္ခံခြင့္ျပဳကာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ေပးတာ … ေလာေလာဆယ္ ဒီမွာဆိုရင္ MBA ကေန ဆက္ၿပီး အင္စတီက်ဴးရွင္း ေသးေသးေလးေတြက Ph.D ေပးတာ အထိ ရွိပါတယ္ …

(၄) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔အျဖစ္ ေပးတာ Ph.D, D.Litt, LLD စသျဖင့္ …

(၅) ေအာ္နာေရရီဆိုၿပီး ေလွ်ုက္လႊာတင္သြင္း၊ ေငြသြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဒါက္တာ ဘြဲ႔ေပးတဲ့ diploma mill သို႔မဟုုတ္ degree mill ေခၚ လက္မွတ္တုေပးတဲ့ ေက်ာင္းတုေတြကေန ရတာ

(၆) ဒီဘက္ေခတ္မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ Online အေဝးသင္ Ph.D ေတြ …

ဖတ္မိ … မွတ္မိသေလာက္ပါ … လိုရင္ ျဖည့္သြားၾကပါဦး …

တခ်ိန္တုန္းက တူးဆြဖူးပါတယ္ … ဘေလာ့ဂ္မွာ သြားၾကည့္ေပါ့ …
tongue emoticon

ခင္မင္စြာ
သင္ကာ

Leave a comment

Filed under Education

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s