ကဗ်ာ မၿပိဳ္င္ျခင္း …

ၾကည့္ ခိုင္းရင္ မရ
ညွိႏိႈင္း ျပင္ၾကလည္း
အသိအတိုင္း မတြင္လွလို႔
ျပည့္ဝိုင္း ျပင္ပ …

အရွိအတိုင္း ယွဥ္မရ
ပကတိ သမိုင္းတင္ၾကေတာ့ …
ကဲ … က်ဳပ္ကိုပဲ
ငတိ ႐ိုုင္းတယ္ ထင္ၾကဦးမလားဗ် …

သင္ကာ (ေရေနာက္)

(တမဒ ကဗ်ာ ဖိတ္ေခၚပြဲ ေတြ႔လို႔ ေမာင္မိုးပြင့္ (ေရၾကည္) စတိုင္လ္နဲ႔ စပ္မိပါတယ္ …

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s