Book Review: National Reconciliation

min ba htoo

 

 

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လမ္းညႊန္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေထာင့္တိုင္းမွာ ခနခန အသံျမည္တဲ့ စကားလံုးတလံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ျပည္သူရဲ႕ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းကို ခံလိုက္ရတဲ့ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ခဲ့သူေတြကို ဘယ္လို ဆက္ဆံမလဲ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အင္အားစုတခုုအျဖစ္ ရွိေနတဲ့ အစိုးရတပ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လိုုထူေထာင္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာတဲ့ အခါမွာလည္း “အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး” ကပဲ ေရွ႕တန္းကို ထြက္လာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက စိတ္ဝင္စားစရာ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္လာပါတယ္။ “ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေဖာက္ထြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ” ဆိုတဲ့ စာအုုပ္ျဖစ္ၿပီး ေရးသူကိုလည္း စိတ္ဝင္စားၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဟိုယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလာင္အမည္ကေတာ့ “မင္းဗထူး” ပါ။

စာေရးသူ မင္းဗထူးက ႏိုင္ငံတခုကိုု စနစ္တခုလိုု စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ မေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တဦးကိုုတဦး အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား စနစ္ကို ျပင္ၾကဖို႔ အမွာစာမွာ စကားဦး သမ္းထားပါတယ္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အမွန္တရား တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာထြက္ေပါက္၊ နိဂံုုးခ်ဳပ္ ဆိုၿပီး အခန္းေတြ တကန္႔စီနဲ႔ ကမာၻ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ ထင္ဟပ္ၿပီး ခြဲျခား တင္ျပထားပါ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခန္းစီမွာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဆက္စပ္မယ့္၊ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ၾကားညွပ္ထားတာ ေတြ႔ရတာေၾကာင့္ စာက ေလးသလိုလို ရွိေပမယ့္ မပ်င္းရဘဲ ဖတ္ႏိုုင္ပါတယ္။

အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တေယာက္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကာလေတြမွာ ရာစုုဝက္ေလာက္ အလုပ္လုုပ္ခဲ့တဲ့ လူတေယာက္ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဘာေၾကာင့္ေရးေနရသလဲ၊ ႏိုုင္ငံေရးပရိယာယ္လား၊ ကစားကြက္တခု ဖန္တီးေနသလား ဆိုတဲ့ သံသယကင္းေစဖို႔ မင္းဗထူးက “ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလဲ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္မွာ ရွင္းလင္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

“ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကာေစ့ေရးတို႔ဟာ တခုကိုုတခု ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး တခုကိုတခုု မွီခိုေနၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ မရွိဘဲ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္လို႔ မရႏိုုင္သလိုု ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ျခင္း မရွိဘဲ ဒီမိုုကေရစီ ထူေထာင္ရင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရတတ္ပါဘူး။ ကမာၻေပၚမွာ အေတာ္ဆံုုး ဒီမိုုကရက္ေတြက အေကာင္းဆံုုး ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကို ခ်ေပးလိုုက္ပါ။ ျပည္သူေတြဆီမွာ အနည္းဆံုုး ရွိသင့္တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အစီအစဥ္သာ မရွိခဲ့ရင္ အဲ့ဒီ ဒီမိုုကေရစီဟာ အဲ့ဒီႏိုုင္ငံမွာ မရွင္သန္ႏုုိင္ပါဘူး” လို႔ စာေရးသူ မင္းဗထူးက ရွင္းလင္းခ်က္ ေပးပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ က႑တခုုကေတာ့ အတိတ္ကာလ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ နစ္နာခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြအတြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ပါ။ အဲဒီအခန္းမွာ နစ္နာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားသြားရသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေပးေလ်ာ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဥပေဒေတြအေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

“အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေပးေလ်ာ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔ ပယ္ခ်ခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ မ်ားေနၿပီလဲ၊ ဆယ္စုုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး က်ေနာ္တိုု႔ဟာ ၾကားရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိေရးအတြက္သာ ေရွးရႈၿပီး အလုုပ္လုုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ တရားနဲ႔အညီရပိုုင္ခြင့္ေတြ၊ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ကိုုယ္က်င့္တရားေတြကိုု လ်စ္လွ်ဴရႈမိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုုအခါ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ အရင္က ရွိခဲ့တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ စံျပဳခ်က္အေဟာင္းေတြကိုု စြန္႔လြတ္ဖုုိ႔ အခ်ိန္က်ပါၿပီ” လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပထားခ်က္ေတြကိုုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္အဆက္ဆက္ေအာက္မွ ဘဝပ်က္၊ အသက္ဆံုုးၾကတဲ့အထိ နစ္နစ္နာနာ ခံခဲ့ရသူေတြ ထုုနဲ႔ေဒးပါ။ ဒီ့အတြက္ အရပ္သားတပိုုင္း အစိုုးရလက္ထက္မွာ ဘာမွ် ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ကုုစားေပးျခင္း တစံုုတရာ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတုုန္းပါ။

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒမွာ အာဏာရွင္ေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးမယူေစရဆိုၿပီး အကာအကြယ္ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပလႅင္ေပၚက ဆင္ရေတာ့မယ့္ အခု သမၼတေဟာင္းကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာလည္း သမၼတ တာဝန္ယူစဥ္ကာလ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအရ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဆိုၿပီး ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းထားတဲ့အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္မႈေတြ ခံေနရပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အၿပီး ႏုရင္ဘတ္ ခံု႐ံုုးကေန ဒီဘက္ေခတ္ အမွန္တရား ေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသားခံုုသမာဓိ႐ံုုး အထိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အမွန္တရားေဖာ္ထုုတ္မႈ၊ အေရးယူမႈ၊ တာဝန္ခံရမႈေတြကိုု ႏိုုင္ငံတခုုခ်င္းစီ အက်ဥ္း႐ံုုး ေဆြးေႏြးထားၿပီး သမိုုင္းအမွန္တရား ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ လယ္ယာေျမ အေဆာက္အဦး ေငြေၾကးမ်ား ေပးေလ်ာ္ျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း နည္းလမ္းေတြကို မင္းဗထူးရဲ႕ စာအုပ္မွာ ခပ္ပါးပါး ညႊန္းေပးထားတာ သတိျပဳမိပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ စနစ္ေဟာင္းၿပိဳလဲတာေၾကာင့္ မဟုုတ္ဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေျပာင္းလဲရတာျဖစ္လိုု႔ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပံုုစံနဲ႔ နီးစပ္တယ္လိုု႔ မင္းဗထူးက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီး ကာလေတြမွာ အပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ အာဏာရ အစိုုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရွာင္လႊဲခဲ့တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရံႈးနိမ့္ၿပီးမွသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တိုု႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ စားပြဲဝုုိင္းမွာ သီျခားဆီ ထိုုင္ဖိုု႔ စဥ္းစားလက္ခံခဲ့ၾကတာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ယိုုေပါက္မရွိေအာင္ တားျမစ္ထားတာေတြေၾကာင့္ အလြန္အကြ်ံအေကာင္းျမင္ဖို႔ ခက္ေနပါေသးတယ္။

စာအုပ္ရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္ အပိုင္းမွာ စာေရးသူ မင္းဗထူးက သူ႔အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ထားတာေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ စစ္ဘက္တာဝန္၊ အစိုးရ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ မင္းဗထူးက သူလုုပ္ခဲ့ရတာ ၂ မ်ိဳးပဲ ရွိတယ္လို႔ သံုုးသပ္ေျပာဆိုုပါတယ္။ တခုုက ကိုုယ့္အေတြးကိုု ၿမိဳသိပ္ထားၿပီး အထက္က မူဝါဒေတြကိုု သေဘာက်သည္ျဖစ္ေစ၊ မက်သည္ျဖစ္ေစ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုုကေတာ့ အထက္က မူဝါဒေတြကိုု ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အၿမဲတမ္း ခုုခံကာကြယ္ေနရျခင္းလို႔ ဆိုုပါတယ္။ မင္းဗထူးအေနဲ႔ ပြင့္လင္းၿပီး ႐ိုုးရွင္းတဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ပါ။ တဆက္တည္း ေဖာက္ထြက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေဆြးေႏြးသြားရင္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးသြားတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ မင္းဗထူးရဲ႕ စာအုုပ္ဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံလို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံတခုုအေနနဲ႔ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Truth)၊ တရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္း (Justice)၊ ျပန္လည္ကုစားျခင္း (Reparation) နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Institutional Reform) ေတြ ျပဳလုုပ္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အႀကံျပဳထားတဲ့ စာအုုပ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

စာအုပ္အမည္    – ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေဖာက္ထြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ
ေရးသူ        – မင္းဗထူး
ထုတ္ေဝသူ    – တူေဒးစာအုပ္တိုက္
ခုႏွစ္        – ၂၀၁၅၊ စက္တင္ဘာလ
အႀကိမ္        – ပထမအႀကိမ္
တန္ဖိုး        – ၅၀၀၀ က်ပ္

(ဧရာဝတီတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)

Leave a comment

Filed under Book Review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s