“ေကာင္းရင္ မေရးနဲ႔ (သိုု႔မဟုုတ္) ရွည္ေသာ ကဗ်ာျဖစ္၍ မဖတ္ၾကပါႏွင့္”

“ေကာင္းရင္ မေရးနဲ႔ (သိုု႔မဟုုတ္) ရွည္ေသာ ကဗ်ာျဖစ္၍ မဖတ္ၾကပါႏွင့္”

မင္း … (မင္းဆိုုတာ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ ေျပာတာ)
ေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးနဲ႔လည္း ေတြ႔ၿပီးၿပီ …
ေဘာ့မာေလနဲ႔ ေျပာတာလည္း ၾကားၿပီးၿပီ …။
ေရွ႕က ၁၂ မ်ိဳး ဟင္းခ်ိဳထဲလည္း
ရာသီစာ ပိုးမ်ိဳးစံု ခုုန္ဆင္းၿပီးၿပီ …
ကိုုေအာင္ေက်ာ္ကလည္း အဲဒါကိုု အသားစံုအျဖစ္ က်ိဳၿပီးၿပီ …
ဟင္းအိုုးကိုု ကုုန္းအခ် …
သူ႔မ်က္စိ အတုုကပါ ဟင္းအိုုးထဲ ခုုန္ဝင္ …
အိုု … အသင္ေလာက …
ရီရတယ္ဆိုုတာတြဟာ
တကယ္ေတာ့ မရီရပါ …။
(ရီ၏ စာလံုုးေပါင္း အမွန္မွာ ရယ္ ျဖစ္သည္။)
ထုုိေန႔ ဤေန႔က မနက္ပိုုင္း ေနျဖာ
ညေနမွာ မိုုးက်
ပူျပင္းျခင္းက ကန္ထရိုုက္ရေနတယ္
လွတယ္လိုု႔ ေျပာရမွာလည္း ခက္ပါဘိ မပန္းမံႈ
တြံေတးသိန္းတန္ အငံုုစိတ္ေတြက
စပါးကိုု အနီစိုုက္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကတယ္ …။
ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုု ေျပာပါ …
လက္သန္းမ်ား၏ သက္ေသတည္မႈကိုု လိပ္ျပာလံုၾကပါ …
လူေတြဟာ ကိုၿငိမ္းေမာင္ကိုု စိတ္နာၿပီး
မျမဝင္းကို ဝင္ကယ္ၾကတယ္ …။
ေကာင္းကင္ဟာ ဒီ့ထက္ပိုုျပာတယ္ …
ေျမျပင္ဟာ ဒီ့ထက္ ပိုုမာတယ္ …
အဲဒီ ႏွစ္ခုုၾကား ယံုုၾကည္ခ်က္ေတြက
ဆြဲ ကပ္ႏိုုင္ေလာက္ေအာင္ ခိုုင္မာေသးရဲ႕ …
ေမာ္လ္ဒိုုက္နဲ႔ ကေနဒါ
ဒီမွာ ေရႊ႕ထားတာ မဟုုတ္ဘူး …
ေမ့ထားတာေတြကေန ဖုုတ္ဖက္ခါ ထလာတာ …။
ႏွစ္ ငါးဆယ္ အိပ္မက္
အသစ္တရားေတြရဲ႕ အတိမ္အနက္ကိုု
အျဖစ္တရားေတြနဲ႔ ခ်ိန္စက္ေနပါတယ္ …။
သင္ကာ
၁၄၊ ႏိုုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၅

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s