Book Review: Economic Development of Myanmar

Untitled-113

စီးပြားေရးဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းတက္ေနတဲ့ အသိမိတ္ေဆြတဦးက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ မိတၱဴပြားထားတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က ဒီမွာေတာ့ တရားဝင္ ျဖန္႔တာ၊ ေရာင္းတာ မရွိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သင္တန္းေတြမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဆိုေတာ့ အသံုးဝင္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး မိတ္ေဆြက လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တာပါ။

တျဖည္းျဖည္း ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို မွီးၿပီး ေဆာင္းပါးတခ်ိဳ႕လည္း ေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္က Myat Thein ရဲ႕ Economic Development of Myanmar ပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳကေန ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တာပါ။

အဲဒီစာအုပ္ကို စင္ကာပူမွာ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္” ဆိုၿပီး သက္ထြန္းဦးက ဘာသာျပန္ဆိုကာ ထုတ္ေဝလိုက္ပါၿပီ။ ဆယ္စုႏွစ္တခုအတြင္း ျမန္မာဘာသာျပန္ ထြက္ေပၚမလာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား) လည္း ျဖစ္တဲ့ စာေရးသူ ဦးျမတ္သိန္းက “မိမိအေနျဖင့္ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် ထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵ မရွိေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားမည္စိုး၍ မျပန္လိုေသးပါ” ဟု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေျပာဖူးေၾကာင္း အမွာစာမွာ ေရးထားပါတယ္။

ပါေမာကၡ ဦးျမတ္သိန္းက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတက္အက်ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို က႑အလိုက္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ထက္တြင္ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းစနစ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ စစ္ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အစားထိုး ေနရာယူမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အမိန္႔ေပး ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမတ္သိန္းက ေထာက္ျပထားပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) ရဲ႕ လက္ဝါးႀကီး အုပ္မႈမ်ား၊ လက္တဆုပ္စာ လူတစုရဲ႕ အခြင့္ထူးရယူမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ၊ ခ႐ုနီလူတန္းစား ေပၚေပါက္လာပံုေတြ အေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သယံဇာတ အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ လြဲမွားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြၾကားမွာ ဘယ္လို ခြ်တ္ၿခံဳက်ၿပီး အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္သြားရသလဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္ သိျမင္ေစမယ့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဇယားေတြ၊ ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္အသီးသီးရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္းျခားထားတဲ့ ေခတ္တေခတ္စီအလိုက္ လယ္ယာ၊ စက္မႈ၊ သစ္ေတာ၊ သတၳဳ၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ စတာတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး က႑ အတက္အက် တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ လုိသလို မူဝါဒေျပာင္းလဲခဲ့ပံုကိုလည္း ေခတ္အလိုက္ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈတို႔ အဆက္အစပ္ကိုလည္း ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူတိုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

စစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို လက္မခံတာ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွားယြင္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေဝဖန္ မခံတာေတြကိုလည္း ျဖစ္ရပ္အလိုက္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ လမ္း၊ တံတား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေခတ္မီလာမႈကို စီးပြားေရး တိုးတက္ တည္ၿငိမ္မႈလို႔ မွားယြင္းထင္မွတ္ေနပံုကို ေဝဖန္ထားၿပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္ တေလွ်ာက္လံုး ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီီး အျဖစ္ ၾကားခဲ့ရတဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အအံု တိုးတက္မႈေတြဟာ ခိုင္မာတဲ့ စီးပြားေရးအေျခခံမရွိရင္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ အေရွ႕တိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေလ့လာေက်ာင္းက ပါေမာကၡ အန္နီ ဘုသ္ (Anne Booth) ကေတာ့ “အာရွမွ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေလ့လာရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွေသာ စာအုပ္တအုပ္” လို႔ ညႊန္းပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရတေလွ်ာက္က အမွားေတြ၊ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနဆဲျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္း တအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ပါေမာကၡ ဦးျမတ္သိန္း နိဂံုးေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ စကားတခုက ေရြးေကာက္ပြဲဆီ တေရြ႕ေရြ႕ နီးကပ္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ အေကာင္းဆံုး ေဟာကိန္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ “စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္မွာ ျမန္မာတို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္ အစိုးရတရပ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ေကာင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္” ဆိုတဲ့ ပါေမာကၡ ဦးျမတ္သိန္းရဲ႕ ေဟာကိန္းပါပဲ။

* ***
စာအုပ္အမည္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ – ျမတ္သိန္း
ဘာသာျပန္သူ – သက္ထြန္းဦး
ထုတ္ေဝသူ – Wisdom House
ပထမအႀကိမ္ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၅
တန္ဖိုး – ၆၀၀၀ က်ပ္

(ဧရာဝတီတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Book Review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s