မတူးတူးသာရဲ႕ ပထမဆံုး လံုးခ်င္း

အမည္ – ဖြတ္ဒင္

ေရးသူ – တူးတူးသာ

အမ်ိဳးစား – သေရာ္စာ၊ ဝတၳဳတို

လက္ေဆာင္ေပးေသာ မတူတူးသာကို ေက်းဇူးပါ။

11692792_395868980611044_991236251463865523_n

1 Comment

Filed under Literature, Short Story

One response to “မတူးတူးသာရဲ႕ ပထမဆံုး လံုးခ်င္း

  1. Pingback: မတူးတူးသာရဲ႕ ပထမဆံုး လံုးခ်င္း | ဖြဲ ႔ တ ည္ ရာ – e x i s t e n c e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s