မရဲတရဲ ဆက္မက္ရဦးမည့္ ထူးခၽြန္အိမ္မက္

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တံခါးပိတ္ထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တံခါးပိတ္ထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ဓာတ္ပံု – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)

နႏၵာဘုန္းျမင့္

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေဒါင္ျမည္ျမည္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃- ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားရင္ထဲတြင္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား အိမ္မက္သည္ အစိုင္အခဲ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိေနသည္။

၎ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တလလွ်င္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ က်ပ္တသိန္း ရရွိမည္၊ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ Sandwich သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရမည္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးကာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္ စသည့္ … စသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၱေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား စာသင္ခန္းသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ားျဖင့့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာတြင္ မျဖစ္မေန ဂုဏ္ထူး ထြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း ဂုဏ္ထူးပါသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ကာ၊ စမ္းသပ္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၅ ဦးကိုသာ လက္ခံမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ က်လာသည့္ အခါ၌လည္း အမွန္တကယ္သာ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးပါၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူး ပါဝင္ေသာ သူမ်ားကိုသာ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့သည္။

သခ်ာၤ၊ ႐ူပ၊ ဓာတု စသည့္ သိပၸံ ေမဂ်ာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူး ပါသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဘူမိေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ ဓာတုေဗဒ စသည့္ ေမဂ်ာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးပါသည့္အျပင္ ရမွတ္ေပါင္း ၄၇၀ အထက္ရွိသူမ်ား ကိုလည္းေကာင္း ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ၊ သမိုင္း၊ ပထဝီဝင္ စသည့္ ေမဂ်ာမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးပါ ရမည္ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား မရရွိသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဝိဇၨာဘာသာရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန၊ မႏုႆေဗဒ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ စသည့္ ေမဂ်ာမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးမွတ္ရၿပီး အမွတ္ေပါင္း ၄၆၀ ႏွင့္ အထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးကာ ရင္ခုန္ခဲ့သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္လာကာ အေယာက္ ၅၀ အထိ တိုးျမွင့္ ေခၚဆိုမည္ဟု ထပ္မံ ေၾကညာၿပီး၊ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အမွတ္ေပါင္းျဖင့္သာ ဦးစားေပး ေခၚယူခဲ့ရာ နဂိုမူလ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေခၚယူခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္ အိမ္မက္ထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းစတင္ ဖြင့္ဖြင့္ျခင္းမွာပင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုးေခၚမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၿပီး စာသင္ၾကားရျခင္း၊ ၀ိဇၨာေမဂ်ာမ်ားတြင္ လူနည္းသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ Minor ဘာသာရပ္မ်ားကို စုေပါင္းကာ စာသင္ၾကားရျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားရမည္ဟု သိထားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ပါေမာကၡပင္ မရွိဘဲ ဌာနမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္သာ သင္ၾကားရျခင္းသည္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား အိမ္မက္ကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္သည့္ ပကတိ အရွိတရားမ်ား ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။

“မိမိတို႔ အနာဂတ္သည္ မိမိတို႔ စိတ္ကူးထားသကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္ပင္ ပံုေပၚလာႏိုင္ပါ့မလား” စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူမ်ားအတြက္ ေမးစရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ထက္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးစရာ ေမးခြန္းမွာ မိမိထက္ အမွတ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔နည္းေသာ သူမ်ားႏွင့္ တခန္းထဲ စာသင္ၾကားရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ စာသင္ခန္းသည္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ သင္ၾကားေသာ စာသင္ခန္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္လာသည္။

႐ူပေဗဒ ထူးခၽြန္အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသူတဦးက “သမီးက ဂုဏ္ထူး ၄ ဘာသာ ထြက္ခဲ့တယ္။ အမွတ္ေပါင္းက ၄၉၀ ေက်ာ္တယ္။ တျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြကို သြားလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဒါက ဘဝအတြက္ အာမခံခ်က္ တခုခုကိုမ်ား ေပးႏိုင္မလား ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ ဒါနဲ႔ ထူးခၽြန္လိုင္းကိုပဲ အဓိက ဦးတည္ၿပီး ေလွ်ာက္လိုက္တယ္။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္။ သမီးတို႔ ေမဂ်ာမွာ စစခ်င္း ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားစာရင္းက ၁၅ ဦးရွိတယ္။ အခုေတာ့ အေယာက္ ၄၀ ေက်ာ္ ထပ္ဝင္တယ္။ အားလံုးေပါင္း ၆၀ ဝန္းက်င္ ရွိလာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သူက ဆက္လက္ၿပီး “ေနာက္ၿပီး အမွတ္ေပါင္းနဲ႔ ေခၚခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးမွတ္ မရဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာမွာ အမွတ္ေပါင္း ၉၀ မရဘူး အဲဒါမ်ိဳးေတြ ရွိလာတယ္။ လူမ်ားလာတာ အမွတ္အနည္းအမ်ားဟာ သိပ္ေတာ့ ျပႆနာ မဟုတ္ေပမယ့္ အရင္ေျပာခဲ့တဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကး တလကို တသိန္းေပးမယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း မသိေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အနာဂတ္မွာ အရင္ေပးခဲ့တဲ့ အာမခံခ်က္ေတြ အားလံုးကို ဆက္ေပးႏိုင္ပါ့ဦးမလား ဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္။ သမီးတို႔မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ေတြကို သြားႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ” ဟု လက္ရွိအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ဝိဇၨာဘာသာရပ္ တခုတြင္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ တဦးကလည္း “သမီးက အဂၤလိပ္စာ ဂုဏ္ထူးပါခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္ေပါင္းက ၄၆၀ ေက်ာ္ရခဲ့ ပါတယ္။ ဒႆနိေဗဒ အဓိကဘာသာ ရခဲ့ပါတယ္။ ပထမက လိုခ်င္ခဲ့တာက ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုး ေက်ာင္းသားေတြ ထပ္ေခၚတယ္။ အဲဒီမွာ ေနာက္ဆံုး ဝင္လာတဲ့သူက အဂၤလိပ္စာလည္း ဂုဏ္ထူး မပါပါဘူး။ ရမွတ္ကလည္း ၃၆၀ ပဲရွိပါတယ္။ သမီးရဲ႕ ရမွတ္နဲ႔ ၁၀၀ ကြာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို ေျပာင္းလို႔ရလားဆိုတာ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေျပာင္းလို႔ရတာနဲ႔ ေမဂ်ာေျပာင္းလိုက္ပါတယ္” လို႔ သူမရဲ႕ ရမွတ္၊ ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပခဲ့သည္။

ရမွတ္ေပါင္း ၄၉၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာတြင္ ဂုဏ္ထူး မထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရခဲ့ရေသာ္လည္း ယခု ထပ္တိုးေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ကုန္ထုတ္ ဓါတုေဗဒ ထူးခၽြန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသူတဦးက “သမီးက GTC မွာ Civil ေမဂ်ာ ရထားပါၿပီ။ ဒီဘက္ေျပာင္းဖုိ႔က်ေတာ့ စဥ္းစားေနရတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ကာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားမႈအတြက္ နာယူမႈမွာ အလြန္ေကာင္းၿပီး ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး စနစ္အတုိင္း သင္ၾကား၍ ရသည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမ်ားက မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးက တလ တသိန္းေပးမည္ ဆိုသည့္ ကိစၥကိုမူ မိမိတို႔လည္း ေသခ်ာတတ္အပ္ မေျပာႏိုင္ပါဟု ဆိုၾကၿပီး၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိတာေၾကာင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ ေက်ာင္းသားတုိင္းမဟုတ္ဘဲ ထူးခၽြန္သူမ်ားထဲမွ ထူးခၽြန္သည္ထက္ ထူးခၽြန္သူမ်ား အေနႏွင့္ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရး ပံုစံမ်ားကို ယခင္ကကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပိတ္ထားခဲ့ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားကို ယခုအနည္းငယ္ ျပဳျပင္ၿပီး ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား စာသင္ခန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသံုးမျပဳသည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း အဂၤေတပတ္ၾကားအက္၊ အေရာင္မြဲမြဲ စာသင္ခံုမ်ားမွာ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားတို႔၏ အိမ္မက္ကို ၾကည္စယ္ ေနဘိသကဲ့သို႔ပင္ …။

(ဧရာဝတီတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Education, Nandar Phone Myint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s