ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ေပတံမ်ား

 

ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ေပတံမ်ား

-အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အားၿပိဳင္မႈရဲ႕႕ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ/ဘဂၤါလီ ကိစၥေတြကို ၾကည့္ …။
-အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဗဟုသုတ ေရခ်ိန္နဲ႔ စစ္တပ္/ခ႐ိုနီေတြကို မုန္းတီးမႈ စိတ္ထုထည္ကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ သူရိယအလင္း/သူရိယေနဝန္း ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ၾကည့္ …။
-ျမန္မာ့ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ ပ်က္စီးမႈနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ဘြဲ႔ အဆင့္ျမင့္သေလာက္ အရည္အခ်င္းပါမလာတဲ့ ပညာတတ္ေတြကို ၾကည့္ …။
-ျမန္မာျပည္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ေျပာင္းလဲလာမႈကို တိုင္းတာၾကည့္ခ်င္ရင္ ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာေတာင္ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္းေပၚလာတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြနဲ႔ အိမ္သာ မရွိေသးတဲ့ / အိမ္သာကို က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ မေဆာက္ၾကေသးတဲ့ ေတာရြာေတြကို ၾကည့္ …။
-ပေရာ္ဖက္ရွင္လစ္ဇင္ကို နားလည္မႈနဲ႔ လူမွန္ေနရာမွန္ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္ဖာသာ မသိတဲ့လူေတြ ရွိမရွိ သိခ်င္ရင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚက ဗရမ္းဗတာ ဂ်ာနယ္လစ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ စစ္တပ္+လႊတ္ေတာ္ကို ၾကည့္ …။
-ေလတလံုး မိုးတလံုးနဲ႔ ကိုယ္ေျပာသလို ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္တဲ့သူကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ က်ဳပ္ကိုသာ ၾကည့္ …။

သင္ကာ
ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၃

Advertisements

Leave a comment

Filed under Diary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s