အမည္မရွိ (စက္တင္ဘာ) ၁

လြမ္းလို႔ က်န္ရစ္ခဲ့မွာကို
အားနာပါတယ္ေလ …။
(ဝတၳဳတပုုဒ္၏ ေခါင္းစဥ္ဟု ထင္ပါသည္။ ကူးခ်လိုက္သည္)

အခုေတာ့ ဒီအခန္းက
အားနာတဲ့ အလြမ္းတဝက္ကို
အနမ္းတဝက္နဲ႔ တူးၿဖိဳခ်တယ္ …။

ကဲ …
ဘယ္ႏွမိုင္ ေဝးေဝးပါ
အေတြးခ်င္း တံခါးေခါက္မယ္
မနက္ျဖန္ရယ္နဲ႔
မနက္ျဖန္ရယ္ေပါ့ …။

အလြမ္းေတြ ေၾကြၿပီး
ပန္းေတြပဲ ေဝေစခ်င္သည္ …။

သင္ကာ
(ဟိုက ဒီက စကားလံုးေတြကို ကူးခ်တဲ့ ကဗ်ာ ျဖစ္သည္ …)

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s