အမည္မရွိ (စက္တင္ဘာ)

အလြမ္းျပဇာတ္ တပုဒ္ မဟုတ္ေတာ့ …
ဇာတ္စင္ေပၚမွာ မ်က္ရည္သုတ္ရန္ မလို …
ဟိုတုန္းကလည္း က်မ္းေၾကေအာင္ ေရးၿပီးသား …။

ကိုယ္ငိုရေတာ့မွ
ဟိုလူလို အညိဳမလွတာ …
ဒါ အျပစ္တဲ့လား ….။

လြမ္းရယ္ … ရယ္ဟယ္ ….
ဇာတ္စင္ေတြ တလီေျပာင္းေပမယ့္
မ်က္ရည္သစ္သား ….။

သင္ကာ
စက္တင္ဘာ ၂၅

Facebook LINK

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s