“ရင္ဘတ္မ်ား … အျမည္းမ်ား“

“ရင္ဘတ္မ်ား … အျမည္းမ်ား“

က်ေနာ္တို႔ ျမည္းေနတာက
စားစရာေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး..။

လက္မွာ ကိုင္ထားတဲ့ ဘီယာခြက္ေတြကို
႐ိုးသားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဘတ္ခ်င္း စားျမည္းေနတာပဲ …။

အေတြးအေခၚခ်င္း အစာခ်က္ၿပီးေတာ့လည္း
အေမး အေျဖေတြ ေက်ညက္တယ္ …။

ပက္ခ်င္ အနည္းငယ္နဲ႔
တသက္တာ စိတ္ႀကိဳးညွိၾက …။ ။

သင္ကာ
(ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၃၊ ယမုန္နာကမ္းေျခ)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s