“စားပြဲတလုံး နဲ႔ လူ ႏွစ္ေယာက္“

“စားပြဲတလုံး နဲ႔ လူ ႏွစ္ေယာက္“

ေဘးခ်င္း ယွဥ္
ရင္ဘတ္ခ်င္း ပလပ္ မမိ။

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
ခြက္ခ်င္းကိုင္ ထိၾက၏။

အမည္မသိ စားပြဲေတြမွာ
အနာဂတ္ေတြလည္း
ႀကဲခ်ခဲ့ၿပီ။ ။

သင္ကာ
(ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၃၊ ယမုန္နာ ကမ္းေျခ)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s