ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္

အခု … ဒဲ့ ေျပာၾကပါစို႔ …

ဗမာ – မြတ္စလင္ … ျငင္းၾကတယ္ (႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာရင္ ကုလား-ဗမာ အမုန္းႀကီး မုန္းၾကတယ္)

ဦးပိန္ကို ေျမွာက္စားတာပဲ။ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္သူသတ္ၿပီး ညွဥ္းပန္းၾကသလဲ အသိပဲ။ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

ဦးရာဇတ္က ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္အတြင္းမွာ ဘာသာေရးကို အတူတကြ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားတယ္။ ဆရာႀကီးဟာ အာဇာနည္ စာကမၺည္း တင္တယ္။ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

ခရစ္ယာန္ ဦးေဖေမာင္တင္ဟာ ဝိသုဓၵိမဂ္ကို အဂ္လိပ္လို ျပန္ဆိုသြားတယ္။ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

အရင္က တိုက္ပံုနဲ႔ ကုလားဆင္ အမ်ိဳးသားႀကီးေတြ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေခတ္မွာ အီရန္လား၊ အာရပ္လား မသိတာေတြနဲ႔ လံုးေထြးၿပီး မ႐ႈပ္သင့္။ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာ တဖက္ေစာင္းနင္းေတြ ဖိႏွိပ္ ေဖာ့ေဖာ္သြားတယ္။ အခု ပြင့္လင္းေခတ္မွာ “က်ားနာ” ေနၿပီ (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

ေနထိုင္ေသာ ေရေျမကို သစၥာခံၾကမွာလား …။ ဘုရားသခင္မွ လြဲေခ်ာ္၍ မျမင္ရေသာ တျခားတပါးကို သစၥာ ခံၾကမွာလား (ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းအတူ တက္ခဲ့ၾကသည္။ စားသာ-မစားသာ အတူနားလည္ခဲ့ၾကသည္။
သူခံ-ကိုယ္ခံ စစ္အစိုးရေအာက္ကေန နာလန္ ထူခဲ့ၾကၿပီ။
ေသေသေၾကေၾက တို႔ေတြ လက္မခံသင့္တာ “အလြဲသံုးစား” ပဲ …။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္

သင္ကာ
ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၃

Advertisements

Leave a comment

Filed under Religion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s