ခႏၲီတရားနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

Bone Art by Francois Robert

Bone Art by Francois Robert

စနစ္ဆိုးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ က်ိန္စာေတြထဲမွာ
အတိတ္ေကာင္းခဲ့တဲ့ အေရာင္မတူသူေတြလည္း ၾကားညပ္သလို
အလားအလာေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္ေတြလည္း အဖ်ားခတ္သြားတယ္
ငါတို႔ ရွာရမွာက
ၾကားျဖတ္ၿပီး အသံေကာင္းဟစ္မယ့္သူ ဘယ္သူလဲ …
အနားသတ္မွာ လက္ခေမာင္းခတ္မယ့္သူ ဘယ္သူလဲ …
ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း ဆက္လက္ တိုးတိုက္ေနတယ္ …။

သင္ကာ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s