“ေဆာင္းအတု”

Art work - Asian Winter Contemporary LandscapeABSTRACT ART BY SHAR

Art work – Asian Winter Contemporary Landscape
ABSTRACT ART BY SHAR

“ေဆာင္းအတု”

ဒီေန႔ စေအးတယ္ …။

မဟုတ္ရင္လည္း
ေဆာင္း အတုႀကီးပဲလို႔
ငါက …
စြဲခ်က္တင္ေတာ့မလို႔။

အခါလြန္မွ ညိဳ႕မိႈင္း
ငါတို႔ရင္ဘတ္ သမိုင္းမွာ
ႏွင္းေတြနဲ႔ စိုထိုင္းေနတာ ၾကာၿပီ …။

သင္ကာ
ႏိုဝင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂

Leave a comment

Filed under Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s