သူမ

မာနကလည္း ႀကီးတယ္
သူခ်ည္းပဲ မွန္တယ္
ဒါေတာင္ … ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ …။

စိန္ေခၚျခင္း အနာဂတ္ကို
စမတ္က်က် ျဖတ္သြားတယ္
သူဟာ ငိုတတ္တယ္ မထင္ရဘူး …။

ေလာကဓံကို
ေျပာင္းျပန္ ေရးျပ
ဘဝကို ထုဆစ္ခဲ့သူဆိုေတာ့
ကိုယ္က …
ေက်ာက္စရစ္ေတာ ေခါင္ေခါင္မွာ
အေတာင္ကြ်တ္တဲ့ငွက္ ျဖစ္သြားတယ္ …။

သင္ကာ
(ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂)

2 Comments

Filed under Poem

2 responses to “သူမ

  1. Anonymous

    မိုက္တယ္ … 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s