ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ခ်က္မ်ား

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ဆင္ျခင္ခ်က္မ်ား

(၁) ဒီအျမင္နဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ေတြက က်ေနာ့္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ၊ ဖတ္႐ႈေလ့လာသေလာက္နဲ႔ ရရွိေနတဲ့ သတင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱေနာမတိကို အေျခခံၿပီး ပုဂၢလိက ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္လို႔ မွန္တယ္/မွားတယ္၊ ပိုတယ္/လိုတယ္၊ ဘက္လိုက္တယ္/မလိုက္ဘူး၊ အဂတိ ကင္းတယ္/မကင္းဘူး ဆိုတာေတြဟာ ကိုယ့္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈနဲ႔ ကိုယ္၊ တသီးပုဂၢလ တုံ႔ျပန္ခ်က္လို႔ပဲ ျမင္ပါမယ္။

(၂) ျပႆနာ ရင္းျမစ္မ်ား – ျပႆနာေတြကို အေၾကာင္းရွာတဲ့အခါ အေထြေထြ အေပၚယံသမိုင္း၊ ပထဝီဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေအာက္မွာ “အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ေတြ” နဲ႔ “ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္” လို႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုင္းျမစ္ဖ်ားခံ ရင္းျမစ္ ႏွစ္ခုကို ေတြ႔တယ္။

(၂-က) အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္ဆိုရာမွာ ဟိုး ပါလီမန္ေခတ္က ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ထည့္ကစားခဲ့တာေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာနဲ႔ ေရဒီယုိ အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳတာေတြကေန ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရရဲ႕ အထီးက်န္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ဒီ မြတ္စလင္ (အသံုးအႏႈန္း ျပႆနာမွာ ႐ႈ) ေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာပဲ ေခ်ာင္ပိတ္ထားခဲ့တာ၊ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးမွာ အာဏာပိုင္ေတြ လာဘ္စားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိခဲ့တာကေန ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အႏိုင္ရဖို႔ မြတ္စလင္မ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့တာေတြအထိ တဆစ္စီ ျပန္လွန္ရလိမ့္မယ္။

(၂-ခ) ျပည္သူေတြဆီက လာတဲ့ ျပႆနာဟာ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြ ေရႊ႕တာကို ထပ္ဆင့္ၿပီး ေပါက္ကြဲလာတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ ျပႆနာေတြ၊ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားရဲ႕ လူဦးေရ တိုးပြားမႈႏႈန္း၊ ျပည္နယ္ ျဖတ္သန္းမႈေတြ တင္းက်ပ္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့အတြက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက မတူတဲ့ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုနဲ႔ အတူေနၿပီး အဲဒီဒဏ္ေတြကို တခ်ိန္လံုး ခံရမႈမ်ားဟာ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္မမွာ ေနသူမ်ားဟာလည္း ကုလား (အသံုးအႏႈန္း ျပႆနာမွာ ႐ႈ) နဲ႔ တ႐ုတ္အေပၚ လံုးဝ ၾကည္ျဖဴမႈ ရွိမေနျခင္းဟာလည္း ရခိုင္အေရးမွာ တျပည္လံုး ပါလာၿပီး Public opinion ျဖစ္လာကာ ပဋိပကၡကို အထိနာေစတဲ့ ဆူးတခုျဖစ္တယ္။

(၃) အသံုးအႏႈန္းျပႆနာ – ကုလား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီ၊ မြတ္စလင္

(၃-က) ကုလားဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ႏွိမ္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းဆိုၿပီး ျပႆနာ ေပၚေနတယ္။ ျမန္မာေတြက ဟိႏၵဴ၊ မြတ္စလင္၊ ပန္ခ်ာပီ အပါအဝင္ အာရတ္မ်ားအထိ ကုလားလို႔ အရပ္သံုး သိမ္းႀကံဳး သံုးႏႈန္းလာၾကတယ္။

(၃-ခ) ႐ိုဟင္ဂ်ာ – သမိုင္းဆရာမ်ား၊ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မရွင္းႏိုင္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္တယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာဆိုတဲ့ မဆံုးႏိုင္တဲ့ သမိုင္းခ်ီ ျပႆနာေတြကို ႀကိဳကန္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲေနၾကတာျဖစ္တယ္။

(၃-ဂ) ဘဂၤါလီ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေတာင္ ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ေတြကို ဘဂၤါလီလို႔ သံုးတာ သေဘာမေတြ႔တာ ဖတ္ရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အတူေနခဲ့တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကမန္လူမ်ိဳးေတြကလည္း သူတို႔ဟာ ဘဂၤါလီမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အထက္ပါ အသံုးအႏႈန္းျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေရွာင္လႊဲဖို႔ မြတ္စလင္ဆိုတဲ့ အသံုးဆီ ဦးလွည့္သြားၾကပါတယ္။

(၃-ဃ) မြတ္စလင္ – ကုလား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔၊ ဘဂၤါလီ ဆိုတဲ့ အသံုးေတြကို ေရွာင္လႊဲဖို႔ မြတ္စလင္ဆိုၿပီး သံုးလာၾကပါတယ္။ ဒီလို မြတ္စလင္လို႔ သံုးတာဟာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပရွိ ျမန္မာျပည္ဖြား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားနဲ႔ ေရာေထြးၿပီး ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆၾကျပန္ပါတယ္။

(၃-င) အလြတ္သေဘာ ကိုယ့္ဖာသာ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ “ကုလား” – ျပႆနာနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” – ျပႆနာနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ “ဘဂၤါလီ” – ျပႆနာနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔၊ “မြတ္စလင္” – ျပႆနာနဲ႔ ကန္႔ကြက္မႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ (မီဒီယာေကာ္မန္႔မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားနဲ႔ အလြတ္သေဘာ သေဘာထား ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ယူတာပါ)

(၄) ေနာက္ဆံုး ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡနဲ႔ ယင္းအေပၚ တံုျပန္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားဟာ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရး ျပႆနာ မဟုတ္လို႔ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက ထိမ္းသိမ္းၿပီး ေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈဖို႔နဲ႔ ပဋိပကၡေတြ မႀကီးထြားေရးအတြက္ လုပ္ကို လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြ ထည့္မတြက္ဘဲ အရပ္ေတြး မေထာက္မညွာေတြးလိုက္ရင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာဆိုတာ ျငင္းဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက စတင္ ေထာက္ျပေနၾကပါၿပီ။ ဒီလို အနာရင္းလာတာေတြကလည္း အပိုဒ္ (၂-က) နဲ႔ (၂-ခ) ျပႆနာေတြကို စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ေတြးရင္ ျမစ္ဖ်ားခံတာေတြကို ျမင္ႏိုင္မွာပါ။

(၅) ရပ္တည္ခ်က္ အကြဲအၿပဲမ်ား – လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ကြဲကြဲ၊ ဘာသာေရးအရ ကြဲကြဲ၊ အစိုးရနဲ႔ လူထုပဲ ကြဲကြဲ၊ လူထုနဲ႔ မီဒီယာပဲကြဲကြဲ၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္က ပါဝင္ပတ္သက္လာသူေတြပဲ ကြဲကြဲ ရွိသမွ် အကြဲေတြကို ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ (က) လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံၿပီးကြဲတယ္ (ရခိုင္၊ ဗမာေတြနဲ႔ တဖက္က ဘဂၤါလီေတြ)၊ (ခ) ဘာသာေရးကို အေျခခံၿပီး ကြဲတယ္ (ဗုဒၶဘာသာဝင္နဲ႔ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္)၊ (ဂ) ခံယူခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ကြဲတယ္ (အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္သူမ်ား)။
ကြဲလြဲခ်က္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းရင္ တေယာက္ေယာက္ဟာ တခုခုရဲ႕ တဖက္ဖက္မွာ ရွိေနၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ အားလံုးဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကိုယ္စီရွိတယ္။ အဲဒီ ရပ္တည္ခ်က္ အကြဲအၿပဲကို ဆင္ျခင္တဲ့အခါ ေအာက္ပါ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေတြကို ျပႆနာအျဖစ္ ေတြ႔မိတယ္။

(၆-က) လူမ်ိဳးေရး အေျခခံ သေဘာထားကြဲမႈမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို တျခား ကြာလွမ္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပေနသူမ်ားက ေရရာစြာ မသိၾကဘူး။ သာမန္ လူထုမဆိုထားနဲ႔ မီဒီယာေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အခင္းျဖစ္မွ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကတာျဖစ္ၿပီး “ေရရွည္ အျမစ္တြယ္လာတဲ့ ဇာစ္ျမစ္ ျပႆနာ” ကိုေရာ “အဲဒါကေန ဆင့္ပြားလာတဲ့ မီးေတာက္ ျပႆနာေတြ” ကိုေရာ ေရေရရာရာ နားမလည္ၾကဘူး။ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္သူေတြလည္း မရွိဘူး။ အားကိုးရမယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ႏွစ္ဖက္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားဟာလည္း သူတို႔လိုရာကိုသာ ပံုသြင္းၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတာ မ်ားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ အေပၚယံျပႆနာေတြ အေပၚမွာသာ ေဝ့လည္ၿပီး လိုရင္းကို မတူးဆြႏိုင္ျဖစ္ေနၾကတယ္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကလည္း ေရာဂါမသိေတာ့ ေဆးၿမီတိုနဲ႔ ဇြတ္ကုေနၾကတယ္။

(၆-ခ) ဘာသာေရး အေျခခံ သေဘာထားကြဲမႈမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားခ်က္ အၿငိဳးအေတး၊ အထိနာခဲ့မႈေတြကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လူထုထဲ စိမ့္ဝင္ေနတဲ့ ႏႈတ္နဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာဆိုမႈေတြ၊ တိတ္တဆိတ္ ခိုးဝွက္ဖတ္႐ႈၾကတဲ့ ေရးသားခ်က္ေတြ၊ လူထုအတြင္း ျဖစ္ေနတဲ့ သံသယေတြကို မီးရဲလာေစတဲ့ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဖံုးလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့ တအံုေႏြးေႏြး ျပႆနာဟာ တကယ္လို႔ အျမစ္က ဆြဲႏႈတ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္က စၾကလိမ့္မလဲလို႔ စဥ္းစားမရပါ။ ဒီလို လူထုအတြင္း ျဖစ္ေနတဲ့ အျမင္မၾကည္လင္မႈေတြ၊ သံသယေတြဟာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုး ျဖစ္ေနတယ္။

(၆-ဂ) ခံယူခ်က္ အကြဲအၿပဲကေတာ့ အျမင့္ဆံုး အထြဋ္အထိပ္ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္။ အရွင္းလင္းဆံုးေျပာရရင္ အမ်ိဳးသားဝါဒီမ်ားဘက္က ေနသူမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ သံသယမ်ားကေန အနာဂတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြအထိကို လူ႔အခြင့္အေရးသမားေတြက ေသခ်ာနားမလည္၊ နားလည္ဖို႔ မႀကိဳးစားသလို အေသးအဖြဲလို႔ ထင္ျမင္ေနတယ္။ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ႈပ္ေနတဲ့ ခ်ည္ခင္ႀကီးကို လက္လွည့္စက္လွည့္ ကိရိယာေလး ေပးလိုက္တာနဲ႔ အလြယ္တကူ တျဖည္းျဖည္း ရွင္းလို႔ရမယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။ သူတို႔ေပတံနဲ႔ သူတို႔ တိုင္းထြာေနၾကတယ္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသားဝါဒီမ်ားဘက္ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ဝင္လာသူေတြဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကင္းလြတ္တဲ့ေနရာေတြကေန စြက္ဖက္သူေတြ၊ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနသူေတြလို႔ ဆန္႔က်င္တာကလြဲၿပီး သူတို႔ မျမင္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပ ေခ်ပ သိမ္းသြင္းဖို႔အတြက္ အယူအဆေတြကို မျပႏိုင္ဘူး။

အတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ဒါဟာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရရွည္ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ျပင္ပရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြ၊ “အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ ဒါေပမယ့္ တရားမွ်တမႈရွိတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တဲ့” အတြင္းေရးျပႆနာ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ ကာကယံရွင္မ်ား ဆက္လက္ ထမ္းပိုးရမယ့္ အနာဂတ္ဆိုင္ရာကိစၥႀကီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေထာက္ျပ ေခ်ပႏိုင္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘယ္သူမွ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမထားတဲ့၊ ေလ့လာထားခ်က္ေတြလည္း ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ ထပ္ဆင့္ သံုးသပ္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား မရွိခဲ့တဲ့ ဒီ ပဋိပကၡ ဇာစ္ျမစ္သဘာဝေၾကာင့္ ဘယ္ ပညာရွင္၊ သုခမိန္ကမွ ဘယ္ဘက္ကိုမဆို နားဝင္ေအာင္ လက္ခံေအာင္ ေျပာႏိုင္မယ့္ အေျခအေန လံုးဝ မရွိတာ ေတြ႔ရတယ္။

(၇) ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီ ဇာစ္ျမစ္ မေသးလွတဲ့ ျပႆနာႀကီးဟာ အစလည္း ရွိတာ ေသခ်ာၿပီ၊ ေရာဂါလကၡဏာေတြလည္း ေပၚၿပီ၊ အဆံုးမေရာက္ေသးတာ ေသခ်ာတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး ဥပမာေပးခ်င္တာကေတာ့ အလြန္အင္မတန္ ကြ်မ္းက်င္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အျပည့္ရွိတဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ဟာ ဒီ နာတာရွည္ ေရာဂါ မရင့္တရင့္ လူမမာျပႆနာႀကီးကို အခ်ိတ္အဆက္မိစြာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ ေမ့ေဆးေပးမႈ၊ သတိႀကီးတဲ့ ခြဲစိတ္မႈ ျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ေသခ်ာတဲ့ ခ်ဳပ္လုပ္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ နာလန္ထဖို႔နဲ႔ သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ အမ်ားႀကီး လုပ္ယူမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုတာပါပဲ။

သင္ကာ
ႏိုဝင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂

Advertisements

Leave a comment

Filed under History, Politics, Review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s