သူေျပာတဲ့ တိမ္မ်ား

မွန္ကန္ျခင္းနဲ႔
ျမန္ဆန္ျခင္း
အခ်င္းခ်င္းတိုးတိုက္ခဲ့အခါ
မိုးမိုက္တဲ့ညလိုပါပဲ …။
ဆႏၵကို
ဘဝနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္
အလွကို ေဘာင္ခတ္တဲ့အခါ
အေတာင္ မခတ္တဲ့ ငွက္လည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္ …။
ေမွ်ာလိုက္ပါ
ဒီျမစ္ဧရာ
တေနရာကိုေတာ့ စီးလိမ့္မယ္ …။
သင္ကာ
ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s