ႏုိင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဟန္႔သူမ်ား၏ အခန္းက႑

ေဖခင္ (ကေလာ)

“သင္ေကာင္းလွ်င္ကြ်ႏု္ပ္မဆိုးပါ”။ “သင္ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္းပါမည္” ဟူ သည္ႏွင့္ “သူတို႔ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔”ဟူေသာ ေလာ့ဂ်စ္ပါသည့္လူမႈဆက္ဆံေရးအယူအဆ မ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ႏွစ္ခုစလံုးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။

“သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္မဆိုးပါ”ဟူသည္ႏွင့္ “သင္ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္းပါသည္”ဟူသည့္ ေလာဂ်စ္အေၾကာင္းကို မေဆြးေႏြးမီ ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေျပာလိုပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား သိႏွင့္ၿပီးသည့္အတိုင္း မီဒီယာဟူသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာပါက ေစာင့္ၾကည့္သူ (Watchdog) ျဖစ္သည္။ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား၊ တရားမမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အျဖစ္သနစ္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားျပမည္။ ဤသည္ကို သတင္းေပးပို႔မႈ (Reporting Process) ျဖစ္စဥ္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ဆင့္တက္၍ ေျပာမည္ဆိုပါက မီဒီယာတြင္ရွိေသာ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား (သတင္းစာဆရာမ်ား) က အဆိုပါအျဖစ္သနစ္မ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္(ေခါင္းႀကီး) စသည္ျဖင့္ ေရးမည္။ ေဟာကိန္းမ်ားလည္း ပါေကာင္းပါလာႏိုင္ပါသည္။ ဤ ေနရာတြင္ သတိထားစရာရွိလာသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္သည္။ သတင္းေပးပို႔မႈ ျဖစ္စဥ္မွာ အရွိ ကိုအရွိအတိုင္း တင္ျပေရးသားမႈျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းေပးပို႔သူ ရီပိုတာ (သိုု႔) သတင္းသမားက ေရးသားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈသာ လိုအပ္သည္။ Tell it, as it is ျဖစ္ ရန္သာအေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သတင္းျဖစ္စဥ္ (သို႔) ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ဖတ္ရႈရာတြင္လည္းေကာင္း သတိထားသင့္ေသာ ကိစၥတခ်ိဳ႕ပါရွိလာပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ေလာကတြင္ ဂုရုတစ္ဦးမဟုတ္သလို ဝါရင့္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလည္းမဟုတ္ပါ။ ဆယ္ႏွစ္ပင္မျပည့္ေသးေသာ အေတြ႕အႀကံဳကိုအေျခခံၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို သတင္းစာဆရာက ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ျဖစ္ရမည္ဟူသည္ထက္ ျဖစ္သင့္သည္ဟူသည္ကို သာဦးစားေပးသင့္သည္။ လုပ္ရမည္ထက္ လုပ္သင့္သည္ကိုသာ ေျပာဆိုေရးသားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။

သတင္းစာဆရာ (ဂ်ာနယ္လစ္) မ်ား၏ အမ်ားႏွင့္မတူေသာအခ်က္မွာလည္း ပဋိပကၡတစ္ခု၊ သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တတိယလူရႈေထာင့္ (Third Person) အေနျဖင့္ရႈျမင္ႏိုင္မႈ၊ တစ္နည္း Bird Eye’s View ေခၚ အျဖစ္သနစ္တစ္ခုကို အေပၚမွ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈပင္ျဖစ္ ရာ ၄င္းတို႔၏ေရးသားမႈမ်ားမွာလည္း တတိယလူတစ္ဦး၏အျမင္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး ယင္းတို႔အား စာဖတ္သူမ်ားက တတိယလူအျဖစ္သာ ရႈျမင္သင့္သည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားကို Third Line Third Force ဟုဆို၍ရသည္။သို႔ေသာ္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ေျပာဆိုေန ၾကေသာ Third Line Third Force သမားမ်ားမဟုတ္ပါ။ လြန္စြာသတိထား သင့္ေသာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ Pro ႏွင့္ Anti အစရွိသည့္ ဘက္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားမိေသာေၾကာင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ မရႈျမင္မိေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားအလုပ္ထက္ ႏိုင္ငံ့အေရးကို စိတ္ဝင္တစားလုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ဆိုလွ်င္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာပါက သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ Troubleshooter မ်ားမဟုတ္ပါ။ Troubleshooter မ်ား မွ်မွ်တတ Troubleshoot လုပ္ရန္ေခ်ာင္းဟန္႔သံ ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးေရးသားသူ၊ ေရးသားမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဝဖန္ ပံုေဖာ္၊ တံဆိပ္ကပ္ၾကျခင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈမိသည့္အခါတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္ဖူးေသာ ကာတြန္းကားေလးတစ္ကားကို အမွတ္ရမိသြားပါသည္။ ထိုကာတြန္းကား၏ အမည္မွာ Finding Nemo ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ၾကည့္ရႈဖူးပါလိမ့္မည္။ ထိုဇာတ္ကားထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဇာတ္လိုက္ နီမိုအပါအဝင္ အျခားေသာ ငါးကေလးမ်ားသည္ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္ႀကီးတစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ပိုက္ကြန္ထဲ ေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိုနီးကပ္သြားသည္။ အေနအထားတစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္သြားသည့္ငါးကေလးမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာလည္း တူသြားသည္။ သို႔ေသာ္ငါးကေလးမ်ားမွာ ပိုက္ကြန္ထဲမွ မည္သို႔မည္ပံုရုန္း ထြက္မည္ကို မစဥ္းစားဘဲ အခ်င္းခ်င္း တြန္းၾက၊ တိုက္ၾကသည္။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ဤတြင္ ေခါင္းေဆာင္ငါးကေလးနီမိုက ငါးမ်ားအားလံုး အင္အားစုစည္းၿပီး သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ဘက္သို႔ ထိုး ဆင္းပါက ငါးဖမ္းေလွပါပါလာၿပီး အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု အႀကံေပးေတာ့မွ အားလံုးသေဘာေပါက္ကာ အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္သြားၾကေတာ့သည္။ လြန္စြာေကာင္းေသာ ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ဆိုလိုရင္းကိုစာဖတ္သူမ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကလိမ့္ဟု ထင္ပါသည္။ ဆက္၍အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ပင္လိုမည္မထင္ပါ။

“သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္မဆိုးပါ”။ “သင္ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္းပါမည္”ဟူေသာ ကိစၥမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုႏွစ္စုရွိမည္။ သာမန္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ထူေထာင္ရန္ကိစၥျဖစ္ပါက “သင္ေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေကာင္းပါမည္”ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးထားႏိုင္လွ်င္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈအျမန္ဆံုးထြက္ ေပၚလာႏိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ပါဝါယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ဆက္ဆံ ေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါက “ကြ်ႏု္ပ္က ေကာင္းပါ မည္၊ ရလဒ္သည္ သင္၏ တံု႕ျပန္မႈ အေပၚတြင္သာမူတည္သည္” ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ဘက္က စ၍အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အသိအမွတ္ ျပဳမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ဆႏၵရွိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္လက္ ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရန္ ကမ္းလွမ္းမည့္သူမွာ ကြ်ႏု္ပ္ျဖစ္သည္။ ကမ္းေသာလက္ကို လွမ္းယူျခင္း၊ မယူျခင္းက သင့္၏အလုပ္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ ျပင္ညီကြင္းတစ္ခုေပၚ သို႔ေရာက္ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ဖက္က အေပၚစည္း၊ တစ္ဖက္က ေအာက္စည္းျဖစ္ေနလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္သူမ်ားစိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ေလွကားထိပ္တြင္ရပ္ေနသူႏွင့္ ေလွကားေအာက္ တြင္ရပ္ေနသူႏွစ္ဦး လက္ဆြဲႏႈတ္ရန္မွာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္သာျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္က အေပၚတက္လွ်င္တက္၊ သို႔မဟုတ္တစ္ေယာက္က ေအာက္ကိုလာလွ်င္လာပါမွ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ ျပဳႏိုင္ေရး၊ မျပဳႏိုင္ေရးကို စဥ္းစားႏိုင္ပါမည္။ တတိယလူ ရႈေထာင့္မွၾကည့္တတ္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားမွာ၏ တာဝန္မွာ မည္သူ အေပၚတက္ရမည္၊ မည္သူေအာက္ဆင္းရမည္ဟု ၾကားဝင္ Troubleshooting လုပ္ရန္မဟုတ္ပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ရရွိထားသည့္အေနအထားမ်ား၊ ရရွိလာ ေသာ ရလဒ္ (အက်ိဳးဆက္မ်ား) မွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိကို ေခ်ာင္းဟန္႔ေပးေရးျဖစ္ပါသည္။ ေခ်ာင္းဟန္႔သူမ်ား မွ်တမႈရွိ၊ မရွိကိုမူ စာဖတ္သူမ်ားက Feedback ေပး ကာ Evaluation လုပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ Check and Balance သေဘာပင္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်န္ ေတာ္လက္ခံထားပါသည္။

ေဖခင္ (ကေလာ)

Advertisements

3 Comments

Filed under Media, Politics

3 responses to “ႏုိင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဟန္႔သူမ်ား၏ အခန္းက႑

  1. ခိုင္စိုးလင္း

    ဒီလထဲ ဖတ္သမွ် စာေတြထဲမွာ စိတ္တိုင္းအက်ဆံုးပဲ

  2. komyintmyat

    သိပ္မွန္တာေပါ့ဗ်ာ……

  3. မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ပါဝါယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ဆက္ဆံ ေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါက “ကြ်ႏု္ပ္က ေကာင္းပါ မည္၊ ရလဒ္သည္ သင္၏ တံု႕ျပန္မႈ အေပၚတြင္သာမူတည္သည္” ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။

    ေကာင္း… ေကာင္း… ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s