0 comments on “Tragedy of Santika Pub

  1. ေခါင္းတလားနဲ႕ လက္၀ါးကပ္တိုင္နဲ႕ Decorate
    လုပ္ထားခဲ့ေတာ့ ျမန္မာအျမင္ နဲ႕ ၾကည့္ရင္ နိမိတ္ဖတ္သလုိျဖစ္ေနတယ္။

  2. စာေတြဖတ္မရဘူးဗ် ဘာၿဖစ္တာလဲသိဘူး။ၿမန္မာစာေတာ့
    ၿမန္မာစာပဲ တလြဲေတြၿဖစ္ေနတယ္ဗ်

Comments are closed.