ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း

k2

က်ေနာ္၏ ေရးသားအားထုတ္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေသာ “ရွမ္းျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔”အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိျပီး အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း။

ခက္ထန္

ေခတၱ – ထိုင္းႏိုင္ငံ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Announcement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s