အင္တာနက္မ်ိဳးဆက္၊ Blogging, လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

latt11

ခက္ထန္

ဘေလာ့ဂ္ဂါတစ္ဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ေနဘုန္းလတ္ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ နအဖႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခစိုက္၊ နာမည္ခံ နာမည္မခံ ဘေလာ္ဂါတို႔ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနအရ ပိုျပီးထိပ္တုိက္ေတြ႕ဖို႔ရာ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိခိုလွံဳသူမ်ားမွအပ မည္သူမွ် ဘေလာ့ဂ္ကို နာမည္ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္း၊ Identity ျပျခင္း မရွိၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ဘလာ့ဂ္ေပၚတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ နအဖလက္ေအာက္၌ ေန႔စဥ္ခံစားေနရေသာ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေထာက္ျပ ေဝဖန္ျခင္းကို နာမည္မခံဘဲ ေရးသားၾကသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူငယ္ပိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္တပိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ကို ကြ်မ္းဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေနဘုန္းလတ္ကို ေထာင္ဒဏ္မတန္တဆ ခ်ပစ္ျခင္းသည္ ေနာက္ကြယ္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျမင္အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္ေသာ၊ အတိုက္အခံ သေဘာထားရွိေသာ ဘေလာဂ့္ဂါမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ နမူနာျပမႈတစ္ရပ္၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သိသာေစပါသည္။


နအဖ၏ ပထမ ဘေလာ္ဂါ စစ္ဆင္ေရး

နအဖ၏ ပထမဘေလာ္ဂါစစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို အပတ္စဥ္အလိုက္ ဘေလာ့ဂ္သင္တန္းေပး၍ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ Image ကို ျမွင့္တင္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေပးသူမွာ ျမန္မာ Blog ေလာကတြင္ Pioneer ဟု လူသိမ်ားေသာ လူငယ္တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့ရာ၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အစိုးရကို နည္းပညာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးေနေသာ Crony မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းရႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မထိေရာက္ေသာ ပို႔စ္အနည္းငယ္ကို တင္သည္မွအပ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္သာ မ်ားပါသည္။ Ideology ႐ိုက္မသြင္းႏိုင္ျခင္း၊ အင္တာနက္သံုးစြဲရန္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းတို႔က အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းသင္တန္းဆင္းထဲမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘေလာ့ဂ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသူမ်ား၊ ဟာသဘေလာ့ဂ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ရပ္တည္က်န္ရစ္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း နအဖ အာေဘာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းကား မရွိေပ။ ဘေလာ့ဂ္ဂါ အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေနၾကသည့္တိုင္ နအဖဘေလာ္ဂါမ်ားဟု မသိရွိၾကသည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ဒုတိယ ဘေလာ္ဂါစစ္ဆင္ေရး

ယင္းတို႔အထဲတြင္ မီဒီယာစီးပြားေရးသမားအခ်ိဳ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးသည္ဆိုေသာ ဘေလာ့ဂ္အခ်ိဳ႕(သာဂီႏြယ္၊ ပိေတာက္ေျမ) တို႔သာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည္္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္၍ Dot Com မ်ားျဖင့္ လွဳပ္ရွားလာရာ ျပည္ပ အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားကိုပင္ ယွဥ္ျပိဳင္ ေခ်ဖ်က္၊ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း ထင္ေယာင္ထင္မွားမ်ား ထိုးသြင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုနအဖဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ အလံရႈးမ်ားျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ပြဲဆူေအာင္ လုပ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရး အာ႐ံုညႊတ္ေသာ ဘေလာဂ့္ဂါ လက္သစ္မ်ားကိုပင္ ေသြးေဆာင္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားက ဘေလာ့ဂ္သက္သက္ဟု သေဘာထား၍ ထိုနအဖ ဘေလာ္ဂါမ်ားကို ဂ႐ုမျပဳသည့္ သေဘာမ်ိဳးထားေၾကာင္း ေတြ႕ေနရရာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအၾကား ဒြိဟမ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ အားေပးမႈသဖြယ္ ေတြ႕ေနရသည္။ ဥပမာ နအဖအာေဘာ္ဘေလာ့ဂ္မ်ားက မွ်တစြာ ေျပာဆိုေနသေယာင္၊ အျခားျပည္ပမီဒီယာႏွင့္ အတိုက္အခံဘေလာ့ဂ္မ်ားက အစြန္းေရာက္၊ တဖက္သတ္ဆန္ေနသေယာင္ ဖန္တီးတင္ျပမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခါ အြန္လိုင္းမီဒီယာသဖြယ္ ေျဖလွမ္းစေနျပီျဖစ္ေသာ နအဖ ဘေလာ္ဂါမ်ားကို ပစ္မွတ္တစ္ခုထား ေခ်မႈန္းေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးဘေလာ္ဂါ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

အနာဂတ္ ဘေလာ့ဂ္ေလာက

နမူနာျခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ေနဘုန္းလတ္ကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ဘေလာ့ဂ္ေလာကတြင္ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သနည္း။

စစ္အစိုးရ၏ ကေသာင္းကနင္းမ်ားကို မထိတထိေရးေလ့ရွိသူ ျပည္တြင္းဘေလာ္ဂါတစ္ဦးက ေနဘုန္းလတ္ကိစၥေၾကာင့္ တြန္႔ဆုတ္ရန္မရွိေၾကာင္း၊ ေရးေနက်အတိုင္း ဆက္ေရးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္ပင္ ေျပာပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေရးေလ့ရွိသူ နာမည္ရ ျပည္တြင္းဘေလာ္ဂါတစ္ဦးကမူ စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘေလာ္ဂါမ်ား တြန္႔ဆုတ္သြားမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ ေျခာက္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္၍ ေၾကာက္သူကလည္း ေၾကာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပို၍ တြန္းအားျဖစ္လာျပီး စစ္အစိုးရကို မုန္းတီလာဖို႔ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ပါသည္။

ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ နာမည္ရလာေသာ ဘေလာ္ဂါလက္သစ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကမူ ဘေလာ္ဂါမ်ား တြန္႔ဆုတ္သြားမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္သည္မွာ မတရားမႈကို ခံျပင္းေသာေၾကာင့္ ယခင္ဘေလာ့ဂ္မေရးသူေတြပင္ ေရးလာႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အင္တာနက္လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားက မေၾကာက္မရြံ ဘေလာ့ဂ္ ပလက္ေဖာင္းမွတဆင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း ေဝမွ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ အာခံေနဦးမည္ဆိုသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခက္ထန္

(ကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)တြင္ ေဖာ္ျပျပီး။ Click Here )

Advertisements

Leave a comment

Filed under Blogging, Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s