ဘ႐ုတ္ဘရက္တိုင္းျပည္

(ရယ္ရႊင္ဖြယ္ မဂၢဇင္း၊ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ထုတ္မွ။ ဒီသေရာ္စာကို ဟာသစာေပစာအုပ္ထဲမွာ ထပ္မံေဖာ္ျပထားတာကို ကူးယူတင္ျပတာပါ။ သတ္ပံုမူရင္းအတိုင္း။ ၁၉၂၇ တုန္းက သေရာ္ခဲ့တာေတြဟာ ခုခ်ိန္ထိ မွန္ေနသလားဆိုလား ကိုယ့္ဖာသာပဲ ေတြးေတာၾကပါကုန္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဖတ္ျပီး ၾကိဳက္လြန္းလွ၍ ဘေလာ့ဂ္ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို မွ်လိုက္ပါသည္။ အဓိပၸယ္နားမလည္မွာ စိုးလို႔ ပါဠိေနရာေတြမွာ ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ ကာရံညီေအာင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို က်ေနာ္က ေစတနာေတြပိုကာ ထည့္ထားတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ သင္ကာ)

“ဘ႐ုတ္ဘရက္ တိုင္းျပည္တည္

ကသုတ္ကသက္မင္း နန္းစံေစ”

နန္းရင္းဝန္ (ယခုေခတ္တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္)။ ။ မုသာဝါဒ၊ ဒုပါပ (မေကာင္းမႈ ဗလဗြ)ႏွင့္၊ အဓမၼ ဝိပရိ (မမွန္ကန္မႈအတိႏွင့္)၊ စိတ္႐ိုင္းရွိသည့္၊ တိုင္းျပည့္လူလြန္၊ မတရားအမႈ၊ အမွားကိုသာျပဳၾကတဲ့၊ လမုဝန္တို႔။

အျခားဝန္မ်ား။ ။ ဗ်ား ဗ်ား။ ဗ်။

နန္းရင္းဝန္။ ။ ဝန္မင္းတို႔သခင္ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အရွင္ဘုရင္ အယုတၱမ (မျမတ္လွေသာ) အနိဌရာဇာ (ရြံစရာအတိျပီးေသာ) မဟာအလဇၹီ(တရားမကပ္ေသာ) မင္းၾကီးသည္ ဘုန္းမီးစက္ေရာက္ မိုက္အားကိုေဆာင္ျပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္တလႊား လူအမ်ားအား တရားမ႐ႈ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳေသာ္ေၾကာင့္ အတုလျမတ္စြာ သာသနာလည္း ေရာင္ဝါမလန္း ရာဟုဘမ္း (ဖမ္း)သည့္ လစန္းတမွ် ညိဳးႏြမ္းလို႔ ပခဲ့တဲ့အျပင္ ဂါမေက်းရြာ အျဖာျဖာတြင္ ေငြအသျပာၾကပ္ ေရအခါခါငတ္ၾကတာေၾကာင့္ သတ္သူသတ္ ခုတ္သူခုတ္မို႔ ႐ႈပ္ရွက္ခတ္ေပြ ဓားျပလူဆိုး ၾကားဂ်ပိုးႏွင့္ သူခိုးေတြပါေမႊျပီး အေထြေထြေသာင္းက်န္းေနလိုက္ၾကတာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ ရွိလို႔ေနပါပေကာ အမိုက္မင္းရဲ့။

ဂုတ္ဝန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ဟုတ္ကဲ့။ ဓျမလူဆိုး က်ားဂ်ပိုးႏွင့္ သူခိုးေစာရ ေပါခ်င္တိုင္းေပါလွတာကို မူလေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္လင္းလိုက္ေတာ့ မြဲျခင္းတရပ္ ငတ္ျခင္းကတျခား မစားရတာက တဖံု “ဂလံု ဂလံု”ႏွင့္ ဝမ္းမွာေမႊေတာ့ ဘမ္း (ဖမ္း) ပေစဆိုတဲ့သေဘာႏွင့္ ဒလေဟာေသာင္းက်န္းျပီး ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္းေနၾကတာ ထင္ပါရဲ့ေနာ္ဗ်ာ။

သာေပါင္းဝန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့။ ႏိုင္ငံၾကီးတလႊား လူအမ်ားမွာ မစားရတလွဲ႔ ငတ္တလွဲ႔ႏွင့္ အားႏြဲ႔ခါေနၾကတုန္းမွာ ႏွလံုးမသက္စရာ ေနာက္ထပ္ၾကံဳလာျပန္တာကေတာ့ တာတမန္ေတြ ေပါက္က်ိဳးလို႔မို႔ ေရလႊမ္းမိုးအုပ္ဖံုးတဲ့အတြက္ ေအာက္နယ္ဘက္ႏွင့္ ေျမလပ္တသြယ္မွွာ လယ္ေျမဧကေပါင္း အေတာ္ပဲ ပ်က္စီးနစ္နာၾကရတယ္ ဆိုပါကလား အမိုက္မင္းရဲ့။ အင္း…ဒီအတိုင္းမွန္တာျဖင့္ ႏိုင္ငံျပည္သူ မ်ားဗိုလ္လူတို႔မွာ “ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္”ဆိုသလို ဝမ္းမေတာင့္လို႔ မေနမရပ္ႏိုင္ၾကျပီး ေငြအတြက္ၾကပ္တဲလို႔မို႔ အငတ္ပြဲၾကီးသာ သို႔ကလို ခံေနၾကရင္ ႏိုင္ငံမွာ ေအးခ်မ္းႏိုင္ပါ့မလား ဝန္္မင္းရဲ့။

ေနာက္ဝန္။ ။ အင္း ေအာက္ႏိုင္ငံ နယ္တလႊားမွာေတာ့ ေရမ်ားလို႔ လယ္ေတြပ်က္၊ အထ
္ႏိုင္ငံ နယ္တ႐ိုးမေတာ့လဲ မိုဃ္းေခါင္လို႔ ခက္ၾကျပန္သတဲ့ အမိုက္မင္းရဲ့၊ ေတာင္သူယာခုတ္ လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲသားတို႔မွာ စပါးဆန္ေစ်း အားမတန္ေအာင္ ေသးတာေၾကာင့္၊ ေဖးေနၾကတဲ့အထဲမွာ ေရနဲမိုဃ္းရွား ေရမ်ားမိုဃ္းတန္ မေကာင္းေအာင္ ဖန္တဲ့ျပင္ ဆန္ႏွင့္စပါးဟာက ယခုလို အေရးပြက္တုန္းမွာ ေစ်းတက္လို႔ သြားျပန္သတဲ့။ လယ္သမားမ်ားလက္မွာ ရွိစဥ္ကေတာ့ ေစ်းေတြေရာ့၊ ေရာင္းျပီးေတာ့မွ ေစ်းတက္တယ္ဆိုေတာ့ ေရွးအထက္ကစကား “သူခိုးေျပးမွ ထိုးကြင္းထ”ဆိုသလိုျဖစ္ျပီး စိတ္ညစ္စရာေတြ မ်ားကုန္ၾကရတာေပါ့ေနာ္ဗ်ာ။

ဂုတ္ဝန္။ ။ အင္း…အထက္နယ္ တခိုမ်ားမွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ ဟူသမွ် တသင္းတို႔၌ အလြန္အမင္းသေရာတိုက္ျပီး ေတာ၌ျဖစ္ပြားေပါက္ေရာက္တဲ့ သစ္ေခါက္သစ္ဥေတြေတာင္ စားေသာက္ေနၾကရျပီ ဆိုပါကလား။ အင္း…တိုင္းသူျပည္သား၊ လူအမ်ားတို႔မွာ ကိုးစားရာပ၊ ညိွဳးႏြမ္းၾကသျဖင့္ ေနခတဲ့ပန္းၾကာလို မခ်မ္းမသာျဖစ္ၾကရတာကို စင္စစ္သနားထုိက္ေပတာပဲ ဝန္မင္းရဲ့။

နန္းရင္းဝန္။ ။ သနားထိုက္ေသာ မသနားထိုက္ေသာ ေလေရွစြာ ေျပာမေနႏွင့္၊ အသေရအလြန္ရွဴးတဲ့ ထင္း႐ွဴးေသတၱာပလင္ပ်ံဝယ္ ကိုယ္က်ိဳးၾကံသည့္ ဘုရင္႐ူးသည္ အရက္မူးမူးႏွင့္ ထြက္စံ စမၸယ္ေတာ္မူခ်ိန္နီးျပီ၊ လမုသီး ဝန္ဗလခ်ာတို႔က ႐ိုေသစြာအျမီးလွ်ိဳးျပီး တိုးခစားၾကေပေတာ့ဗ်ား။

ဘုရင္။ ။ ငါ၏ထံပါး ျမဲခစား၊ ေဖာက္ျပားဝသီ ခ်ိန္ခါမလပ္ လိမ္ညာ၍ ႏွပ္ၾကတဲ့ မတ္ပလီတို႔။

ဝန္မ်ား။ ။ ဘုရား။ ဝါး၊ ဝူး၊ ေဝါ့။

ဘုရင္။ ။ ငါကိုယ္ေတာ္ျမဳပ္ စိုးမိုးခ်ဳပ္သည့္ ဘ႐ုတ္ဘရက္မည္ ဤတိုင္းျပည္တြင္ ခိုမွီသသူ မ်ားဗိုလ္လူတို႔ ဆာပူေလာင္ျပတ္ ေငြေၾကးၾကပ္၍ ငတ္သူအေပါင္းမ်ားပါစ၊ ေရမိုဃ္းမမွန္ ေကာက္ပင္အားလံုး ျပဳတ္ပ်က္ျပဳန္းလို႔ ဆံုးၾကျပန္၊ ႏိုင္ငံအားလံုး မြဲပါစ၊ ဂ်ပိုးေစာရ ဆိုးဓျမတို႔ ထၾကြလုယက္ ခိုးတိုက္ဖ်က္ ပြက္ပြက္ျပည္ၾကီး ဆူပါစ။ စပါးႏွင့္ဆန္ ထိုႏွစ္တန္ ေစ်းမွန္မရွိျဖစ္ပါစ။ အသီးသီး အသက အသက ေမးသမွ် အခ်က္တို႔ကို ကြယ္ဝွက္၍ ခ်န္မခြ်င္းဘဲ အလင္းကို လက္ေျမွာက္၍ မေတာက္တေခါက္ တင္ၾကစမ္း။ ရသာလွ်င္ ဘနဖူးမွာ သိုက္တူးမဲ့ ကိုေရႊဝန္တို႔။

နန္းရင္းဝန္။ ။ “ဟဲ့”မေငါက္ဘဲ ရန္ညႊန္႔ရယ္ကဲ ဗိုက္ျပဲထိပ္တင္ ျပည္သူခပင္း ၾကည္ျဖဴကင္းပါတဲ့ ေသမင္းငင္ၾကီးဘုရား။

ဘုရင္။ ။ ဟုတ္သမွ် ခ်န္မခြ်င္းဘဲ အမွန္အလင္း သံေတာ္ဦးတင္ၾကကြယ္တို႔။

နန္းရင္းဝန္။ ။ အထက္တြင္ မိုဃ္းဖယ္၍ ေအာက္နယ္မွာ မိုးဃ္းမ်ားလို႔ လယ္သမားေတာင္သူ၊ ဟူဟူရာရာ အစစခက္ လုပ္ငန္းေတြပ်က္ၾကျပီး ကြ်က္ကြ်က္ညံဆူ တိုင္းလံုးပူ ငတ္သူအေတာ္မ်ားပါသည္။ ေစာရသူခိုး ဓားျပဆိုးႏွင့္ ဂ်ပိုးျမည္ျငား ျပည့္ေလွးမႊားတို႔ ရမ္းကားထၾကြ ေသာင္းက်န္းၾကသျဖင့္ ရဌတိုင္းၾကီး ပြက္ပြက္ဟီး ေလာင္မီးတမွ် ပူပါသည္။ စပါးဆန္ေစ်း ထိုအေရးတြင္ ေငြေၾကးၾကပ္တဲ လူငမြဲတို႔ ဖြတ္ပ
ဲသဘင္ အျမဲဆင္၍ မရႊင္မသာ ငိုၾကရာမွာ ဘ႑ာအခြန္ ထပ္ေလာ၍ အလြန္ျပင္းျပင္း ေတာင္းပါသည္။ ခ်စ္တီးေၾကြးစ မကင္းၾကလို႔ ႐ံုးကဝရမ္း လူကိုဘမ္း(ဖမ္း) အၾကမ္းပစၥည္းသိမ္းပါသည္။ စီးပြားဆုတ္ယုတ္ အိမ္ယာျပဳတ္ ငုတ္တုတ္ ငတ္ပြဲၾကံဳပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ရွိသမွ်အခင္းကို ဘုရင္မင္းျမတ္သိေတာ္မူရေအာင္ ေစ့ငွစြာခ်န္မခြ်င္းဘဲ မွန္အလင္း ေလွ်ာက္ထားသံေတာ္ဦး တင္ဝံ့ပါသည္၊ ျပည္လံုးမွန္ကူ သဘြတ္အူၾကီးဘုရား။

ဘုရင္။ ဝန္မင္းၾကီးတို႔ ေလွ်ာက္တင္သံကို ေရႊနားပန္ဆင္ေတာ္မူရတာ ဖရဏာပီတိ ေသာတာမွာ အိလို႔မို႔ အင္မတိအင္မတန္ သေဘာခံဟဒယ ေသာမနသ ျဖစ္ေတာ္မမူလွေပဘူး မင္းၾကီးမ်ား။ တလသံုးတန္ မိုဃ္းမမွန္လို႔ ႏိုင္ငံရပ္သူ ကြ်က္ကြ်က္ဆူေအာင္ ဗလပူဆိုက္ သေရာတိုက္ျပီး လူမိုက္လူဆိုး ၾကားဂ်ပိုးႏွင့္ သူခိုးဓားျပ ေသာင္းက်န္းၾကတာမွာ မူလကိုေဖြရွာလုိက္ေတာ့ ဧကရာလုပ္တဲ့ က်ဳပ္ဘုရင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးညွိဳးေလတဲ့ အခင္းေပဘဲ အနပ္ၾကီး (ဘြာဘြာ) အမတ္ၾကီးတို႔ရဲ့။ “လူမင္းဘုန္းမၾကီးျပန္ေတာ့လဲ၊ နတ္မင္းေျပမွာ ေနရတယ္”ဆို မဟုတ္လား။ အမဇၥ် (ေအးေလ ေယာင္လို႔) အမစၥတို႔။

နန္းရင္ဝန္။ ။ မွန္ပါ့ဘုရား၊ ဝါး။

ဘုရင္။ ။ ကဲကဲ ေလးဦးေသာ အမတ္ဗလခ်ာတို႔ႏွင့္ မဟုတ္မဟတ္တာေတြကို တိုင္ပင္လို႔ျဖင့္ ျပီးေပေပါ့။ ဘုရင္ၾကီး ငါရာဇာမွာ ေညာင္းညာေတာ္မူလွျပီ။ ျမသဥၹာလီ ေရႊအံုးေတာ္ မွီလိုတယ္။ ေလးလီေသာ မတ္ပ်က္ေခ်ာ္တို႔က သက္ေတာ္ ျမဲၾကေပေတာ့။ တျပည္လံုးမုန္း ေမတၱာတုန္းတို႔။

(ဤတြင္တခန္းရပ္)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Satire

Comments are closed.