သင္ကာ ခရီးသြားေနသည္

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေကာက္ခါငင္ခါ ခရီးထြက္ေနတာ ခုေတာ့ ျပန္ေရာက္ပါျပီ။ ၂ ရက္ဆိုျပီး သြားလိုက္တာ ခုႏွစ္ရက္ျဖစ္သြားတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာေလးေတြ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။ မၾကာမီ လာမည္ေမွ်ာ္ေပါ့။ စကားပလႅင္ခံရရင္ေတာ့ ေရာက္ဖို႔ ခက္တဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကို ေရာက္သြားတဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။

Advertisements

Leave a comment

Filed under Announcement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s