ေတာ္လ္စတြိဳင္းကို အထင္ေသးမိေသာ အယ္ဒီတာ

အခါတစ္ပါးက ႐ုရွစာေရးဆရာၾကီး လီယိုေတာ္လ္စတိြဳင္းသည္ ဝတၱဳတို တစ္ပုဒ္ကိုေရးျပီး ကေလာင္အမည္တစ္ခုျဖင့္ မဂၢဇင္းတိုက္သို႔ ပို႔လိုက္၏။ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ သူသည္ မဂၢဇင္းတိုက္သို႔ သြားျပီး အယ္ဒီတာထံ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္းေလ၏။ အယ္ဒီတာက သူ၏ ဝတၱဳကို မသံုးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာေလ၏။

ေတာ္လ္စတိြဳင္းက ဘာေၾကာင့္ မသံုးႏိုင္တာလဲဟု ေမးေသာအခါ အယ္ဒီတာက “မင္းဝတၱဳကို ငါဖတ္ျပီးျပီ။ မင္းဟာက မေရမရာပဲ။ မင္းဟာ စာေရးတဲ့ အတတ္ကို အေတာ္ ေလ့လာရဦးမယ္။ မင္းအရင္က ဘာေတြ ေရးခဲ့ဖူးသလဲ”ဟု ေမးေလ၏။

ထိုအခါ ေတာ္လ္စတိြဳင္းက “စာအုပ္တစ္အုပ္ ႏွစ္အုပ္ေတာ့ ေရးဖူးပါတယ္၊ က်ဳပ္ေရးခဲ့ဖူးတာက “စစ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတဲ့ စာအုပ္ရယ္၊ “အင္နာကရင္နီးနား”ဆိုတဲ့ ဝတၱဳရယ္၊ ဒါပါပဲ” ။

အယ္ဒီတာသည္ အံ့အားသင့္လ်က္ ေတာ္လ္စတိြဳင္းအား ေငးၾကည့္ေနေလသည္။

Leave a comment

Filed under Joke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s