ထန္းေခါက္ဖာဖြဲ႔

(အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦးေရးသားသည့္ ထန္းေခါက္ဖာေကာင္းပံုအေၾကာင္း ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းဟာသ ကိုးမ်ိဳးအနက္ ဤအဖြဲ႔မ်ိဳးကို အသံထြက္ဆင္တူ (Pun) ဟု ေခၚပါသည္။ ကဗ်ာမွာ အသံထြက္ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးထြက္ျပီး ဟာသေျမာက္လ်က္ရွိသည္။ ထန္းေခါက္ဖာကို အဂၤလိပ္လို ဘယ္လိုေခၚမလဲလို႔ အဘိဓာန္မွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ basket of toddy fronds with cover တဲ့။)

ျပံဳးစိစိအသြင္ ေျပာက္ဟန္လွလိုက္တာက

သံုးမိလွ်င္ ေနာက္တဖန္တရပါလိမ့္

ေမွာက္လွန္၍ ျပဝံ့ပါရဲ့ ႐ႈစမ္းပါ

ေအာက္ခံအမရယ္က ႏုဆန္းစြာ။

ဆရာသံုးေစဖို႔

ဖာဖံုးမွာ အနက္ေၾကာင္းေတြနဲ႔

အရက္ေကာင္းသေနာ္ ေရႊမိန္ရြာက

ေရစိမ္ကာ ေကာင္းစြာထိုးလိုက္တာမို႔

ေငြခ်ိန္တာေတာင္ ၎ဖာမက်ိဳးပါဘု

အဖိုးတန္ေငြႏွစ္က်ပ္ကယ္ႏွင့္

ေက်နပ္ေအာင္ျပဳျပင္လို႔ ေရာက္လိုက္ပါရဲ့

ေသာင္းထိုက္တဲ့ နဂရာမွာ

ေပါင္းၾကိဳက္တဲ့ဖာ။

ေထရ္အရွင္ရဟန္းေတာ္မက္ေစဖို႔

အညီပင္ ဆန္းသေနာ္ အကြက္ေတြႏွင့္

ထန္းေလွ်ာ္အရြက္ကိုေတာ့ သပ္ႏွီးျဖာ

အရပ္ၾကီးဖာႏွင့္ မတူပါတကား

အေၾကာင္းရဲ့သာ

၎ဖာ အထင္အျမင္ေတြးတာက

ေဆာင္းအခါဝင္လွ်င္ ေႏြးမွာမို႔

ေကာင္းေလာက္ေအာင္

တဖုန္းသာမေဏတို႔ကို ကပ္လိုက္ခ်င္ရဲ့

အသံုးမွာ နတ္အေတြ႕ကဲ့သို႔

ဖာအေက်ာ္ဇမၺဴမွာ ရွားေလာက္ေအာင္

တစ္လံုးတစ္ခါထပ္၍ မွာေတာ္မူပါဘုရား။

Advertisements

Leave a comment

Filed under Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s