ကယားႏွင့္ ကရင္နီ အေခၚအေဝၚ

ကယန္းလူမ်ိဳးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ပို႔စ္မွာ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ဝင္းက ဒီလိုေမးထားပါတယ္။

သိခ်င္တာေမးပါရေစ ဘာလို႕ ကယားလို႕ေခၚသလဲဗ် ကြ်န္ေတာ္ဒီလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ေတြ႕ရင္ သူတို႕ကိုသူတို႕ ကရင္နီ ဒါမွမဟုတ္ ကယန္းလို႕ ေျပာတာမ်ားတယ္

သင္ကာ၏ ရွင္းျပခ်က္

ဒီလိုဗ် ကိုမ်ိဳးေဇာ္ဝင္းေရ

အဂၤလိပ္လက္ထက္ကစျပီး ကရင္နီ ေတြလို႔ ေခၚခဲ့တယ္။ ျဗိတိသွ်ေတြက ဝတ္တဲ့ အက်ႌကိုၾကည့္ျပီး ကရင္ျဖဴ၊ ကရင္နီ၊ ကရင္နက္၊ ကရင္ၾကားဆိုျပီး သတ္မွတ္ေခၚတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ကရင္နီျပည္နယ္ဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ ၾကားနယ္ေျမျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေတာင္တန္း ျပည္မေပါင္းစည္းေရးကိစၥမွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ေပါင္းစည္းေရးကို ကရင္နီျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခံခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကရင္နီျပည္နယ္ကို သတ္သတ္အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ဆိုျပီး မဲခြဲ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔သည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၀ () (က) ပါ ကရင္နီျပည္နယ္ကို ပယ္ဖ်က္ျပီး ကယားျပည္နယ္လို႔ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ၁၉၅၀ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္က အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းပါတယ္။ အထူးစံုးစမ္းေရးေကာ္မတီက စံုစမ္းျပီး ၁၉၅၁ ေအာက္တိုဘာမွာ ကရင္နီကေန ကယားဆိုျပီး ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

ကရင္နီေတြက ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရက တစ္ခ်ိန္က ကရင္နီျပည္နယ္ရဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ျပည္ဖံုးကားခ်ခ်င္လို႔ ကယားဆိုျပီး အမည္ေျပာင္းျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔ရဲ့ သမိုင္းမွာ ေရးသားထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ကယားဆိုတာကို မၾကိဳက္ဘူး။ ကရင္နီဆိုတာကိုပဲ ၾကိဳက္ပါတယ္။

ကရင္နီလူမ်ိဳးစုထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးကြဲေတြကေတာ့ () ကရင္နီ၊ () ေဂခို၊ () ေဂဘား၊ () ကယန္း၊ () ပရဲ့၊ () မႏုမေနာ၊ () ယင္းေဘာ္၊ နဲ႔ () ယင္းတလဲ တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ကရင္နီ၊ ကယား၊ ကယန္းလို႔ ေထြျပားစြာ ေခၚရေၾကာင္း သိေလာက္ပါျပီ။


က်ေနာ္တို႔ ပေဒါင္လို႔ သိထားတဲ့လူမ်ိဳးေတြဟာ ကယန္းထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒီမွာ ထပ္ျဖည့္ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ဟာ “ပေဒါင္”လို႔ ေခၚတာကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ “ပေဒါင္”ဆိုတာ ရွမ္းေတြက ေပးတဲ့ အမည္ပါ။ သူတို႔ဘာသာ မွည့္ေခၚတဲ့ အမည္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က ကယန္းလို႔ ေခၚတာကိုႏွစ္သက္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အျခားကယန္းမ်ိဳးကြဲေတြနဲ႔ ကြဲျပားေအာင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “လည္ပင္းရွည္”၊ “ေၾကးကြင္းပတ္”လို႔လည္း ညႊန္းျပီး ေျပာတတ္ပါေသးတယ္။

1 Comment

Filed under Anthropology, Dialogue, Experience, Knowledge, Research

One response to “ကယားႏွင့္ ကရင္နီ အေခၚအေဝၚ

  1. Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s