ေျပာင္းျပန္စီးေသာေန႔

ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာေတြ

ကင္းမဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ

ငါက

အဲဒါေတြနဲ႔ အသားမက်ႏိုင္ဘူး။

ျဖစ္သင့္သေလာက္ကေလးပဲ

ျမင္ခ်င္လွပါတယ္

ဘ၀ဟာ

ဒါနဲ႔ တိုင္းမရတဲ့

ေပတံတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေနလို႔ပါ။

စိတ္ရွည္စရာမရွိလွတဲ့ အေျခအေနမွာ

လူေတြဟာ ခႏၲီတရားနဲ႔ ယဥ္ပါးလာသလား…

ေငြေၾကးနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြဟာ

ခ်ိန္ခြင္တစ္ဖက္စီရဲ့ ဟိုဘက္နဲ႔ ဒီဘက္လား…

အိပ္မက္ေတြ ဖဲ့စားခံေနရသူေတြ အေၾကာင္း

က်မ္းစာတစ္ေၾကာင္း ေရးၾကည့္ခ်င္တယ္။

ေခ်ေဂြဗားရားလည္း

ငါ့အလံျဖစ္ခဲ့ေပါ့။

သင္ကာ

(ဇြန္၊ ၂၀၀၈)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Art, Poem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s