ျမန္မာ၀ီကီပီဒီယားအေရး

ျမန္မာ၀ီကီပီဒီယားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀မ္းသာ ၀မ္းနည္းေရာ၊ အားရ အားမရေရာ၊ နားလည္ မလည္ေရာ ျဖစ္ေနတုန္း ဘလူးဖီးနစ္ရဲ့ အဖိုးတန္ရွင္းျပခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ျမန္မာ၀ီကီပီဒီယား တခန္းသစ္ဦးမယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ပို႔စ္ႏွစ္ခုကို မဖတ္ရေသးတဲ့သူေတြအတြက္ လက္တို႔ခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာ၀ီကီအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား – ဘလူးဖီးနစ္

ေဇာ္ဂ်ီခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ၀ီကီလာျပီ – ဘလူးဖီးနစ္

Leave a comment

Filed under MOE, Sharing, Wikipedia

Comments are closed.