ဗုဒၶျမတ္စြာ (The Buddha)

Buddhism As A Religion (5)

ဤကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ား လႊမ္းမိုးေနေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဗုဒၶဘုရား ပြင့္ေတာ္မူသည္။ ကံုလံုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ စည္းစိမ္သလြန္ေပၚ၌ ခံစားေနရေသာ မင္းပ်ိဳမင္းလြင္တစ္ပါးအေနျဖင့္ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္းသည္ ကမာၻေလာကအတြင္းရွိ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡတရားအေပၚ အလြန္နက္ရိႈင္းစြာ ေတြးေတာဆင္ျခင္လာခဲ့သည္။ သူ၏ ေမးခြန္းကား “ဤဒုကၡတရားကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ဘာလဲ” ဟူ၍ျဖစ္၏။

ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္သည္ ငယ္စဥ္က တစ္ေန႔၌ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ ထိုင္ေနစဥ္ ေျမြတစ္ေကာင္သည္ ရုတ္တရက္ေပၚလာျပီး ဖားတစ္ေကာင္ကို လိုက္လံဖမ္းယူသည္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္။ ေျမြႏွင့္ဖားတို႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ကိုက္ခဲေနၾကစဥ္ခဏမွာပင္ ေကာင္းကင္မွ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္သည္ တစ္ရွိန္ထိုး ထိုးဆင္းလာျပီး ဖားကို ျမိဳထားဆဲျဖစ္ေသာ ေျမြကို သုတ္ခ်ီယူငင္ေလေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေလးသည္ပင္ ငယ္ရြယ္ေသာ မင္းသားအတြက္ ေလာကီဘ၀အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို စြန္႔ခြာသြားရန္ အဓိက ေစ့ေဆာ္ ဖန္တီးေျပာင္းလဲေစေသာ အေၾကာင္းအခါ (Turning Point) ျဖစ္ေလသည္။ ကုန္းေန၊ ေရေန သတၱ၀ါမ်ားသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သားေကာင္အျဖစ္ လိုက္လံသတ္ျဖတ္စားေသာက္ျပီး အသက္ရွင္ေနၾကပံုကိုလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ သိျမင္လာခဲ့သည္။ သက္ရွိတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက လိုက္လံဖမ္းဆီးမႈျပဳေနစဥ္မွာပင္ အျခားသက္ရွိတစ္မ်ိဳးက လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာေစေၾကာင္း ရုန္းကန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကေပရာ မေျပျငိမ္းႏိုင္ေသာ ဤထာ၀ရစစ္ပြဲသည္သာလွ်င္ ကမာၻတည္သေရြ႕ ရွိေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤ ဆံုးစမထင္ေသာ ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွဥ္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေဘးဘယမွ ကင္းရွင္းေစေၾကာင္း ၾကိဳးပမ္းရျခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်မ္းသာကင္းမႈ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာ ဒုကၡတရားတို႔၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာပင္တည္း။ သို႔ႏွင့္ အေလာင္းေတာ္ မင္းသားသည္ ဒုကၡတရား၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာနည္းလမ္းကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သႏၷိွ႒ာန္ ခ်ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ေတာထြက္ျခင္း (Renunciation)

အေလာင္းေတာ္မင္းသားသည္ ထိုေခတ္အိႏၵိယရွိ ထင္ရွားေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး သူတို႔ သင္ေပးႏိုင္သမွ် တရားေဒသနာမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ ပဓာနေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡတရားခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နည္းလမ္းကိုကား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဤဒုကၡတရား၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ အေမးပုစာၦကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေနျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္လြန္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး သက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အေလာင္းေတာ္မင္းသားသည္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းတရားႏွင့္ စြန္႔လႊတ္မႈမွတဆင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ လြတ္ေျမာက္မႈတရားအေပၚ နက္ရိႈင္းစြာေတြးေခၚဆင္ျခင္လာျပီး ေလာကီဗာဟီရကိစၥမ်ား တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ဖယ္ခြာမႈမျပဳဘဲ ပုစာၦ၏ အေျဖျဖစ္ေသာ သစၥာတရားကို သိျမင္ရန္ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခံယူခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ၾကီးျမတ္ေသာ ေတာထြက္ျခင္း”ဟုသိၾကသည့္ နန္းေတာ္အား စြန္႔ခြာမႈ ျပဳခဲ့ေလသည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ နာမ္တရား၏ တိုးတက
ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ ရုန္းကန္ၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ သံသရာစက္၀န္းတစ္ေလ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းလာခဲ့ေသာ ပါရမီေတာ္၏ အဆံုးစြန္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလၾကာ တရားအားထုတ္က်င့္ၾကံမႈ အျပီးတြင္ သဗၺညဳတေဗာဓိဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိေလ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡတရား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို အၾကြင္းမဲ့ သိျမင္ခဲ့ေလျပီ။

ဤသည္ကား ေလာကတြင္ အျခားေသာ “ဘာသာေရးစနစ္” တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ပံုပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဘာသာတရားသည္ကား အရင္ကာလက သိခဲ့ၾကေသာ မည္သည့္ဘာသာအယူ၀ါဒတို႔ႏွင့္မွ် တူညီဟပ္စပ္မႈ မရွိေခ်။ စင္စစ္ ယေန႔ေခတ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဗုဒၶတရားေဒသနာေတာ္ကို “ဘာသာအယူ၀ါဒ” ဟုပင္ ေခၚေ၀ၚမႈ မျပဳလိုၾကေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ဘာသာအယူ၀ါဒ”ဟူေသာ စကားလံုးသည္ သူတို႔၏ စိတ္သႏၲာန္၌ မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အာရံုမ်ားကို အလြန္အမင္း ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္တည္း။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

မူရင္း – Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda

ဘာသာျပန္သူ – အရွင္ဓမၼသာရ

တည္းျဖတ္ – အရွင္က၀ိႆရႏွင့္ သင္ကာ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Philosophy, Religion

Comments are closed.