အစ္မခင္မင္းေဇာ္ရဲ့ ကယန္းအေၾကာင္းေဆာင္းပါး

က်ေနာ္ျပဳစုေရးသားေနတဲ့ က်မ္းကို ရည္ညႊန္းျပီး အစ္မခင္မင္းေဇာ္ တင္ေပးတဲ့ ပို႔စ္ပါ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အစ္မခင္မင္းေဇာ္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္အပါအ၀င္ သုေတသီအခ်ိဳ႕ဟာ ကယန္းေတြအေၾကာင္းေလ့လာရင္း ပိုမိုစိတ္၀င္စားျပီး ဒီ့ထက္ပိုလုပ္ခ်င္လာတာ ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာစရာပါပဲ။

အစ္မခင္မင္းေဇာ္ တင္ေပးတဲ့ ပို႔စ္ကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

1 Comment

Filed under Article, Karenni, Kayan, Research, Sharing

One response to “အစ္မခင္မင္းေဇာ္ရဲ့ ကယန္းအေၾကာင္းေဆာင္းပါး

  1. Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s