လူမ်က္ႏွာေပ်ာက္တဲ့ လူသားေတြ

လူမ်က္ႏွာေပ်ာက္တဲ့ လူသားေတြ
ေဇယ်ာေသာ္


လူအခ်င္းခ်င္း မီးထက္ျပင္းတဲ့ ထိုးႏွက္မႈေတြ
အခ်စ္ကို ၀ယ္စားၾကသူေတြနဲ႔ အခ်စ္ကို ေရာင္းစားၾကသူေတြ
ေစ်းေခၚေနတဲ့ စာရိတၱေတြနဲ႔ ေမတၱာမဲ့တဲ့ ႏွလံုးသားေတြ
ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာေပါ့။

ငါတို႔ေခတ္မွာ လူသားေတြဟာ
တေယာက္ရဲ႕ အတၱအတြက္ တေယာက္က
အျခားတေယာက္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ႐ုိက္ခ်ဴိး
အေသြးအသားေတြကို ၀ါးမ်ဳိ
အ႐ုိးေတြနဲ႔ မီးလံႈ
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ တိုးတိုက္မိၾကေပါ့

ငါတို႔ေခတ္မွာ ကမာၻရဲ႕သစၥာ
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေလာကပါလဟာ
ဘယ္မွာမွ ရွာမရသလို
အတၱမ်က္မွန္ျပာေတြတပ္
ေမာဟအေမွာင္တိုက္ထဲ၀င္
ဟင္
လူသားေတြဟာ လူမ်က္ႏွာေတြ ေပ်ာက္ေနၾကၿပီ။

ေဇယ်ာေသာ္
၂၇..၀၈

(ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြထံမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္ ေဇယ်ာေသာ္ ခင္ဗ်ာ။)

Leave a comment

Filed under Poem, Sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s